Частно средно общообразователно училище „Рьорих”, София

Училище „Рьорих” работи по интригуващ и рядък учебен план, утвърден от МОН, който съчетава интензивното езиково обучение от най-ранна възраст с висок общообразователен стандарт и засилен акцент върху изкуствата.

Родният език и избраният чужд език вървят ръка за ръка в началната училищна степен. Втори чужд език може да се изучава от III клас под формата на занимание по интереси. Програмата е обогатена с приказки за изкуството, театър, фолклорни танци, философия за деца, разнообразие от занимания по изящни и приложни изкуства, музика и спорт.

Целодневната организация на учебния ден до VII клас включително позволява балансирано разнообразие от дейности в седмичното разписание, които насърчават смислени междупредметни връзки и здравословен ритъм в живота на учениците.

Гимназиалната степен на "Рьорих" е профилирана в чуждоезиков и технологочен профил, като гимназистите имат възможност да изучават и музика и изобразително изкуство по избор.

Учениците се явяват на престижни тестове за владеене на чужди езици. След като завършат средното си образование, учениците от Гимназия “Рьорих” успешно се реализират в авторитетни европейски и български университети.