COMENIUS PROJECT 2013-2015

Final day – certificates ceremony

The first mobility is a fact. And it was a memorable and most successful one at that! Representatives from all 6 partner countries – Bulgaria, Italy, Poland, Romania, Turkey, and Spain, gathered together to work on the steps and products of the project. The hosts form Josefina Aldecoa, Alcorcon, Madrid were not only warm and hospitable, they were extremely well prepared and effective. We had a chance to visit classrooms and talk with students and teachers, to learn from the interesting presentations of each partner country and also to have a glimpse of the lovely city of Madrid. Now we have a clearer picture of what is ahead of us and an inspiring vision of our future collaboration. This time the meeting was only for teachers but from the next mobility students will take part. What comes next is Poland – from 10 to 12 February.

 

ПРОЕКТ КОМЕНСКИ - ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ И ЕЗИКОВО МНОГООБРАЗИЕ

Първа мобилност - Испания

Първата мобилност вече е факт. Запомнящо се и много успешно събитие!

Представители от шестте страни партньори - България, Испания, Италия, Полша, Румъния и Турция- се събраха заедно, за да работят върху предстоящите стъпки и продукти на проекта. Нашите домакини от училището ”Хосефина Алдекоа” в Алкоркон, Мадрид, бяха не само грижовни и гостоприемни, но и изключително добре подготвени и ефективни в организацията. Имахме възможност да посетим занятия и да разговаряме с ученици и учители, да научим много от интересните презентации на всяка страна участник, да вдишаме очарованието на Мадрид. Сега имаме ясна картина на това, което предстои по Проекта Коменски и вдъхновяваща визия за сътрудничеството ни с останалите партньори. Този път мобилността беше предвидена само за учители, но от следващата ще участват и ученици от всяка страна. Предстои ни Полша от 10 до 12 февруари 2015.