Мобилност 2 в Полша

От 10 до 12 февруари се проведе Мобилност 2 в Полша, гр. Замошч. Екипът от Училище „Рьорих” бе в състав Марияна Тенева 9 кл., Александра Михайлова – 11 кл., Севина Хаджийска и Вяра Николова. Марияна и Александра подготвиха и представиха презентация, която разказва за дейностите по Проекта, по които работи с много ентусиазъм и любопитство нашата училищна общност.