Отлични резултати на Националното външно оценяване на ІV клас

Отлични резултати на Националното външно оценяване на ІV клас

– среден успех Отличен 5.64!

 

Четвъртокласниците на Училище „Рьорих” постигнаха по всички предмети отличен успех

на Националното външно оценяване за учебната 2013/2014 година:

-          БЕЛ – Отличен 5.57

-          Математика – Отличен 5.70

-          Човекът и природата – Отличен 5.80

-          Човекът и обществото – Отличен 5.50