За Нас

 

Нашето училище е зона на мисълта и знанието, защитена от рутина, територия на творчеството и лаборатория за формиране на личности с активна гражданска позиция.

Частно средно общообразователно училище „Рьорих” отваря врати на 15 септември 1998 г. Негови основатели са Диана Йорданова и Радка Карагьозова. Стартира като основно училище с лиценз на МОН РД 1465/25.06.1998г и постепенно се развива в средно училище от предучилищен до дванадесети клас с ранно изучаване на езици и разширено изучаване на изкуства.

Организацията на учебния ден е целодневна във възрастта от предучилищен до седми клас.

В гимназиалната степен обучението е профилирано в две основни посоки: чужди езици и съвременни информационни технологии, като се запазва богатата творческа среда за развитие. Във всички степени на училищното образование се търси най-доброто индивидуално и екипно развитие в среда на взискателност и взаимно уважение.