Учебни степени


Училището предлага обучение в следните степени:

 

Предучилищен клас 

Целодневна форма на занимания с балансирани учебни ситуации и игрови взаимодействия. Програма, разгърната чрез разнообразни дейности: занимания по български език и чужд език (английски), математика, ориентация в социалния свят и природния свят, музика, изобразително и приложно изкуство, спорт, театър, приказки за изкуството. Към училището функционира и детски център за деца от 3 до 5 години.

 

Начален и прогимназиален етап /I – VII клас/

Общообразователно хуманитарно обучение с висок критерий за грамотност и творчество. Засилен акцент върху изучаването на чужди езици. Комбинацията с разширено изучаване на изкуства създава за учениците незаменимо предимство в общуването и широк спектър от възможности за професионална и личностна реализация. Процесът на обучение включва още:

  • участие в междуучилищни локални, национални и международни проекти;
  • подготовка за сертификатни езикови тестове;
  • спорт и спортни отбори;
  • допълнителни занимания с театър и фолклор;
  • индивидуални занимания с музикален инструмент и вокал;
  • училищен вестник и ученически дискусионен форум.

Гимназиална степен

Профилирано обучение в чуждоезиков или технологичен профил с ефективни форми за развитие на аналитични умения и практическо приложение на придобитите знания. Мотивираща среда за учене и общуване.

  • допълнителна подготовка за сертификатни изпити по език;
  • участие в национални форуми и международни проекти;
  • стратегическа подготовка за матуритетните изпити;
  • насоки и подкрепа при избор на кариерно и академично развитие;