Програма „Интегриране на деца със специални образователни потребности”

 

Училище “Рьорих” е пионер в интеграцията на деца със СОП сред частните училища. Интегрирането на деца със специални образователни потребности отразява най-модерните тенденции в образованието в развитите държави. В страни като Дания и Италия преобладаващата част от децата с увреждания не се обучават в различна среда, а са заедно със своите връстници.  Категорично това е тенденцията в целия Европейски Съюз. Интегрирането на деца със СОП носи значима полза не само за самите деца със СОП. То възпитава у останалите толерантност, взаимопомощ и добронамереност. Точно затова учениците в училище “Рьорих” се отличават с такива качества. Те приемат “различните”,  живеят заедно с тях, изграждат приятелства. А за нашите деца със СОП  училището е оазис на любов, приемане и подкрепа. За успешната интеграция се грижи екип от добре подготвени специалисти.