Училищен живот

Училщният живот в ЧСОУ "Рьорих" е динамичен, разнообразен и изпълнен с реализиране на множество инициативи и проекти с училищен, национален и международен статут. В началото на всяка учебна година подготвяме нашият културен календар, следвайки няколко основни направления и цели:

*    Опознаване и осмисляне на родното културно-историческо наследство, на българските традиции и ценни обществени практики.
*    Естествено и трайно вписване в евроинтеграционните усилия на съвременното българско общество чрез изучаване, анализиране и дискутиране върху актуални европейски теми, културни процеси и явления.
*    Възприемане на идеята за „култура” в най-широк смисъл и преживяването й в ежедневието.

Постоянни прояви и събития в нашия календар освен изброените по-горе са:

•    Литературен театър
•    Театър на английски език
•    Отбелязване на българските пролетни ритуали
•    Участие с творби от художествените колекции, създадени през годината в инициативата ”София - Европейска столица на културата”
•    Балкански културен прозорец – проект, свързващ училища от Балканите чрез творчеството и изкуството
•    Ежемесечни посещения на музикални и театрални постановки
•    Участия в национални и международни художествени и литературни конкурси и изложби