Проекти

 

Създаването и осъществяването на проекти ни помага да обогатим възможностите за изследване и действие в разнообразни области на познанието, изкуствата и гражданското образование. Така учениците и учителите в училище „Рьорих” поддържат будно своето любопитство към света, своят екипен дух и гражданска активност.

Проектите – локални, национални и международни – са и уникален шанс да общуваме с различни институции по актуални теми в съвременното общество и да градим ценни партньорства със социално отговорни личности и организации.