Кандидатстване и такси

ЧСОУ „Рьорих” осъществява целогодишен прием. Кандидатства се с:

 Входящи тестове по

-          БЕЛ

-          Математика

-          І чужд език

 Всички кандидати за прием имат възможност за пробен ден. Информация за актуални такси за обучение за 2014/2015 учебна година може да получите чрез обаждане на телефон 02 967 50 10 или чрез запитване на електронен адрес: myschool.roerich@gmail.com.