Повод за гордост

Албена Петкова /VІІ кл./ получи Трета награда в конкурса за илюстрация на български народни пословици, поговорки и гатанки „Мъдростта на народа ни”, организиран от фондация „Детето и фолклора”, издателство „Листа” и Столична община. 

Г-жа Радка Карагъозова, съосновател и директор на ЧСОУ „Рьорих”, бе удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски” със заповед на Министъра на образованието за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета.