Международен екологичен проект
„Близо до животните”
 

Проектът „Близо до животните”е иницииран от Международна фондация „Четири лапи” и е свързан с екологичното образование на децата. Продължителността на пректа е 9 седмици. В него ще участват ученици от ІІ до V клас. Информация за предстоящите стъпки по проекта можете да прочете в рубриката „Проекти”.  » тук