ХІ-то издание на Софийски математически турнир
Повод за гордост

 

Виктория Иванова от ІІ клас постигна отличен резултат -  четвърти по успех сред представителите в нейната възрастова група - на ХІ-то издание на Софийски математически турнир.