Правилници и регламенти

Бланки и формуляри

Заявление за записване
Заявление за преместване
ИНФОРМАЦИОННА БЛАНКА
Заявка за среща през виртуален офис
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗЗЛД
ДЕКЛАРАЦИЯ снимки медии
ДЕКЛАРАЦИЯ посрещане от училище
ДЕКЛАРАЦИЯ посрещане от училище
ДЕКЛАРАЦИЯ обяд

Учебни планове

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I. а клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІІ а клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІІІ а клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІV а клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V а клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VI а клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІІ а клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Х а клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ХI а клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ХII а клас

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Графици, планове и инструктажи

График консултации
Дневно разписание
График дежурства учители и ученици
Маршрути ученически транспорт
План за квалификационната дейност
График срочни тестове
График ученическо портфолио

Държавно финансиране

Финансов отчет 2021 г.

Инспекционен доклад НИО 2022 г.

Инспекционен доклад НИО 2022 г.

Стратегия за развитие на Иновативно училище „Рьорих”