Прием

Прием на нови ученици в ЧСУ „Рьорих“ се осъществява целогодишно. Основни критерии за прием на ученици са:

сходство в ценностите на семейството и училището,
любознателност у детето, мотивация за развитие и творчески потенциал.
Вярваме, че всяко дете може да отговори на тези условия. Радостни сме, че все повече семейства откликват и разпознават нашите ценности.

Процедурата по прием на нови ученици включва три основни етапа:

Информационен етап – среща между семейството и представител/и на училището, размяна на информация, споделяне на цели, ценности, приоритети;
Автентично преживяване – пробен ден/дни за бъдещия ученик в реална училищна среда, живо общуване между дете, съученици, учители и родители;
Административен етап – оформяне на необходимата училищна документация, сключване на договор за обучение, заплащане на такса за обучение.
Всяко семейство, което желае да получи повече информация за училище „Рьорих” е необходимо да насрочи индивидуална среща чрез офиса на училището. Училището организира Дни на отворени врати и информационни срещи на живо и он-лайн в различни периоди от годината.

Такси за прием