Проекти

Училищните проекти са живата тъкан на училищния живот. Те градят училищната култура и развиват инициативността и принадлежността на учениците към общността.
Менторска програма "Близък човек"

Менторската програма „Близък човек” е програма за взаимодействие и подкрепа между членовете на училищната общност. Тя осигурява системна или ситуационна помощ на ученици, които имат нужда от нея, заради различни предизвикателства на порастването.

 

 

Те могат да са свързани с взаимоотношенията и поведението, с учебната работа, със специфична семейна ситуация и  т.н. В обхвата на програмата са включени учителите и родителите – всички участници в училищните процеси. За осъществяването на програмата, училището може да привлича и компетентни външни партньори.  

Освен индивидуална подкрепа, програмата осигурява и по 8 тематични групови сесии годишно за всяка училищна степен – начална, прогимназиална и гимназиална.

Програма за приобщаващо образование на деца със СОП

Inclusive Heartset at Roerich School

 

ЧСУ “Рьорих” разработва и прилага своя уникална програма за обучение на деца със специални образователни потребности. Програмата ни за приобщаващо образование открива и развива специфичните и индивидуални особености на всяко дете, като отразява най-съвременните световни тенденции в тази област. Интегрирането на деца със СОП носи значимо послание към цялата общност и влияе благоприятно на средата и взаимоотношенията в училище. То възпитава у всички толерантност, взаимопомощ и добронамереност. Училище “Рьорих” се отличава с приемане на “различните”. А за нашите деца със СОП, училището е оазис на любов, приемане и подкрепа.

Българо-датски проект

През 2018 година, след изследване на датската образователна система от страна на училищния екип, ЧСУ „Рьорих” инициира двустранен проект с училище Lilleskollen от град Odense, Дания. През есента на 2019 г. Училище „Рьорих” бе домакин на 25 ученици в гимназиална възраст и придружаващ ги учителски екип. В тази първа част на междуучилищния обмен, участниците от Дания имаха възможност да се запознаят с българската образователна система, училищната реалност, икономическата и политическата ситуация в страната. В продължение на 10 дни смесени екипи от ученици и учители от България и Дания изследваха гражданските права, историческите забележителности и природните богатства на България. Заедно младежите участваха в медийни изяви, културни събития, както и в тридневно пътешествие до знакови български културни паметници.

Втората част на проекта, планирана за пролетта на 2020 г., която предвиждаше българска делегация от ученици  и учители от Иновативно училище „Рьорих” да посетят училище Lilleskollen в Дания, бе възпрепятствана от Covid-19. Всички с нетърпение очакваме да се възстанови здравето на нациите и да се възобнови възможността да пътуваме безпрепятсвено и свободно, за да сбъднем и тази своя мечта и да осъщесвим докрай планирания проект.

Проект за чистота на физическата и емоционална среда

Вярваме, че всеки носи отговорност за пространството, което обитава – за чистотата и красотата на физическата среда, както и за откритите и честни взаимоотношения с хората. Затова сме създали възможност учениците да практикуват тази отговорност от най-ранна възраст. 

Учениците се грижат за чистотата и реда в пространството от училищната сграда, за което отговарят, както и за личните си шкафчета. За това са осигурени необходимите ресурси – време, инструменти, подходящи препарати. Всеки клас създава своя система и организация. Всички ученици и учители след влизане в училищната сграда сменят обувките си с вътрешни, а гостите имат ангажимента да използват калцуни. Чистотата на двора е също обща отговорност на учители и ученици.

Държим на честните взаимоотношения между всички в общността. Насърчаваме осъзнаването и изразяването на емоциите, без осъждане и с взаимно уважение. Не подтискаме различията, търсим разбирателсво и зачитане на гледните точки. Уважаваме правилата и регламентите на общността, както и ресурсите и усилията, които всеки един влага. Вярваме, че чистотата на общуването и емоционалната среда изграждат кураж, интегритет и увереност, без които човешките същества не реализират своя потенциал и щастие.

Проект "Иновации в действие"

С Решение № 391 от 17.07.2017 г. на Министерския съвет на Република България за учебната 2017/2018 година е приет Списък със 184 иновативни училища. За учебната 2018/2019 година списъкът включва 290 училища, а за учебната 2019/2020 година включените в Списъка училища вече са 395. ЧСУ „Рьорих” е с регистрирана и одобрена иновация и в трите вълни. Целта на процеса на иновиране е подобряване на качеството на образованието по отношение на организацията и съдържанието на обучението, методите на преподаване, оптимизиране на учебното съдържание, учебните програми и учебните планове, както и нова организация и управление на процесите и развитие на образователната среда. 

Националната програма „Иновации в действие” стимулира общуването между училищата в България и обмяната на  иновативни идеи и практики в полза на:

  • по-добра мотивация за учене
  • участие в училищния живот
  • креативно и аналитично мислене 
  • развитието на функционалната грамотност и емоционалната интелигентност
  • подобрени учебни резултати
  • училищно лидерство
  • модернизация на образователната среда и др.

Чрез участието си в програмата „Иновации в действие”, Иновативно училище „Рьорих” създаде близки и трайни партньорски взаимоотношения със СУ „Христо Ботев”, гр. Кочериново и ОУ „Любен Каравелов” /иновативно училище/, гр. Копривщица. Бяха разменени мобилности за ученици и учители от трите училища.

В резултат на партньорството с ОУ „Л. Каравелов” бе създаден документалния филм за приложението на Класическата сугестопедия в училищна среда – „Нещо необикновено се случва”.

Проект "Ние, врабчетата"

„Ние, врабчетата” е проект за грижа за птиците в района на ЧСУ ”Рьорих” и в горската зона наблизо. Децата са основните действащи лица във всички етапи на проекта: изработване на къщичките, поставяне, наблюдение и видеонаблюдение, почистване и зареждане с храна, участие в беседи и изработване на проекти. Цели: развитие на екологичната осъзнатост; изучаване на птиците и техния естествен хабитат; работа в екип и привличане на съмишленици. Партньор в Проекта е БДЗП, а БНТ отрази първия етап на Проекта. 

Проект Дигитализация

През 2020 г., вследствие на законодателни промени по повод пандемичната ситуация и новите образователни реалности, ЧСУ „Рьорих” получи възможност да кандидатства и да бъде одобрено за прилагане на иновативен модел на организация на учебното разписание. Съгласно този модел, училището има право да организира до 20% от седмичите занятия в дигитална среда и след като отпаднат причините, свързани с пандемията. Целта на модела е да комбинира оптимално образователните ресурси и да допринася за развитието на дигиталните компетентности на учениците и учителите. Това е в пълен синхрон с концепцията ни за „Дигитално училище с душа”.

Food Revolution

Училище „Рьорих” е посланик на проекта на Джейми Оливър за здравословно училищно хранене. На територията на училището е недопустимо да се консумира junk food. Информираме и образоваме децата и учениците относно състава на храните и техния принос към нашето здраве и енергия. Осигуряваме здравословна сутрешна закуска от зеленчуци, плодове, чай, мед. Обядът се приготвя по предварително одобрено меню. Грижим се да има вегетариански и безглутенов вариант за учениците, които избират това. Умението да се приготвя и сервира храна е на почит в училище и от години е част и от учебната програма като училищен избираем предмет. 
« на 2 »

Училищен вестник “Литературен вълшебник"