3. Възстановка на българските пролетни ритуали – Лазаровден