Ваня

Ваня Дюлгерова

Какво се стремя да науча децата?

Всеки ученик може да постигне високо ниво на знания и компетентност по испански език, съобразено с очакванията му. Стремя се да прилагам разнообразни дейности за мотивиране на учениците за учене, както и да стимулирам тяхното творческо мислене и въображение. Постигам това като включвам активно учениците в процеса на учене и се съобразявам с с възможностите на групата и индивидуалните потребности на всеки ученик. Овладяването на испански език разширява кръгозора на учениците, среща ги с различно мислене и различни култури, дава им възможност да се ползват от най-разнообразна информация и знания, прави ги „граждани на света“. Преподаването на испански език не само въвежда учениците в света на чуждата култура, но и съдейства за осмисляне и разбиране на родната култура. Изучаването на чужд език никога не може да бъде завършено. Усвояването на езика и неговото усъвършенстване продължава през целия живот. Учениците, учителите и родителите заедно са отговорни за обучението.Необходим е постоянен диалог между ученици и учители за качеството на процеса на обучение и неговото усъвършенстване.

Какво обичам да правя?

Обичам да чета художествена литература, да посещавам исторически и природни забележителности в България и чужбина, да се запознавам с културата на различни страни и народи.

Пожелавам на училище „Рьорих“ много успехи!