Такси за обучение

за учебната 2024 - 2025 г.

ПК, I-VII клас /целодневно обучение/

Период на записване
Такса обучение с действащ проект за държавно финансиране на дейности

При записване в срок до 21.12.2023 г. с такса за обучение 2023-2024

5625 €

При записване в срок до 24.01.2024 г.

Заплащане на 2 вноски (I вноска до
24.01.2024 г.; II вноска до 30.11.2024 г.)

5925 €

2 х 3100 €

При записване в срок до 24.02.2024 г.

Заплащане на 2 вноски (I вноска до
24.02.2024 г.; II вноска до 30.11.2024 г.)

6188 €

2 x 3248 €

При записване след 24.02.2024 г.

При 2 вноски (I вноска при сключване
на договор; II вноска до 30.11.2024 г.)

6325 €

2 x 3320 €

Отстъпки:
*При две деца от едно семейство – 5% отстъпка от общата такса за обучение.
** При две деца от едно семейство – 5% отстъпка от общата такса за транспорт.
*** “Bring a Friend” – 5% отстъпка

Организиран транспорт и храна:
*Такса транспорт се анонсира на 31 май, след офериране от страна на външния
партньор.
Заявка за транспорт се входира до 30 юни заедно с депозит от 100 евро,
остатъкът от такса транспорт се заплаща в срок до 15 септември 2024г.

** Учениците, които не ползват училищен транспорт от и до дома, заплащат
транспортна услуга за спорт и УИКС в размер на 350 евро за учебната година.
Плащането се извършва в срок до 15 септември 2024г.

*** Топъл тристепенен обяд се осигурява по заявка. Такса обяд се анонсира на 31
май, след офериране от страна на външния партньор. Заявка за обяд се входира
до 30 юни заедно с депозит от 100 евро, остатъкът от такса обяд се заплаща в
срок до 15 септември 2024г.

Таксата за обучение НЕ включва:

 • училищна униформа;
 • допълнителни избираеми модули спорт;
 • индивидуалните занимания по музикален инструмент и вокал;
 • допълнителните подкрепящи индивидуални занимания извън редовните
  консултации на учителите;
 • училищни избираеми предмети, които се водят от външни партньори;
 • организираните от училището учебни лагери, екскурзии и формати на учене
  извън класната стая, съгласно Правилника за устройството и дейността на
  училището;
 • учебници по чужди езици (предучилищен-IV клас; учебници по чужди езици и
  учебни тетрадки по предмети V-VII клас).

Учениците, кандидатстващи за I и VIII клас могат да разгледат чл. 14 и 15 от
Правилника за устройството и дейността на ЧСУ “Рьорих“ във връзка с
процедурата за прием съгл. Глава X от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното образование.

Такси за обучение

за учебната 2024 - 2025 г.

VIII - XII клас

Период на записване
Такса обучение с действащ проект за държавно финансиране на дейности

При записване в срок до 21.12.2023 г.

3300 €

При записване в срок до 24.01.2024 г.

Заплащане на 2 вноски (I вноска до
24.01.2024 г.; II вноска до 30.11.2024 г.)

3564 €

2 x 1880 €

При записване в срок до 24.02.2024 г.

Заплащане на 2 вноски (I вноска до
24.02.2024 г.; II вноска до 30.11.2024 г.)

3800 €

2 x 2040 €

При записване след 24.02.2024 г.

При 2 вноски (I вноска при сключване
на договор; II вноска до 30.11.2024 г.)

3920 €

2 x 2058 €

Отстъпки:
*При две деца от едно семейство – 5% отстъпка от общата такса за обучение.
** При две деца от едно семейство – 5% отстъпка от общата такса за транспорт.
*** “Bring a Friend” – 5% отстъпка

Организиран транспорт и храна:
*Такса транспорт се анонсира на 31 май, след офериране от страна на външния
партньор.
Заявка за транспорт се входира до 30 юни заедно с депозит от 100 евро,
остатъкът от такса транспорт се заплаща в срок до 15 септември 2024г.

** Учениците, които не ползват училищен транспорт от и до дома, заплащат
транспортна услуга за спорт и УИКС в размер на 350 евро за учебната година.
Плащането се извършва в срок до 15 септември 2024г.

*** Топъл тристепенен обяд се осигурява по заявка. Такса обяд се анонсира на 31
май, след офериране от страна на външния партньор. Заявка за обяд се входира
до 30 юни заедно с депозит от 100 евро, остатъкът от такса обяд се заплаща в
срок до 15 септември 2024г.

Таксата за обучение НЕ включва:

 • училищна униформа;
 • допълнителни избираеми модули спорт;
  индивидуалните занимания по музикален инструмент и вокал;
 • допълнителните подкрепящи индивидуални занимания извън редовните
  консултации на учителите;
 • училищни избираеми предмети, които се водят от външни партньори;
 • организираните от училището учебни лагери, екскурзии и формати на учене
  извън класната стая, съгласно Правилника за устройството и дейността на
  училището;
 • учебници по предмети;

Учениците, кандидатстващи за VIII и XII клас могат да разгледат чл. 14 и 15 от
Правилника за устройството и дейността на ЧСУ “Рьорих“ във връзка с
процедурата за прием съгл. Глава X от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното образование.

Такси за обучение

за учебната 2024 - 2025 г.

Ученици със СОП

Период на записване
Такса обучение с действащ проект за държавно финансиране на дейности

При записване в срок до 21.12.2023 г.

4500 €

При записване в срок до 24.02.2024 г.

Заплащане на 2 вноски:
I вноска до 24.02.2024 г.
II вноска до 30.11.2024 г.

4850 €

2 х 2550 €

Програмата за обучение на ученици със СОП включва:
– специализирано педагогическо обследване;
– изготвяне на индивидуален учебен план и програма;
– осъществяване на образователни модели, съобразени с индивидуалната специфика на всеки
ученик;
– регулярен контакт и обратна връзка към семействата;
– разнообразни форми на социална интеграция;
– допълнителна психологическа грижа и подкрепа.

Отстъпки:
*При две деца от едно семейство – 5% отстъпка от общата такса за обучение.
** При две деца от едно семейство – 5% отстъпка от общата такса за транспорт.
*** “Bring a Friend” – 5% отстъпка

Организиран транспорт и храна:
*Такса транспорт се анонсира на 31 май, след офериране от страна на външния
партньор.
Заявка за транспорт се входира до 30 юни заедно с депозит от 100 евро, остатъкът от такса транспорт се заплаща в срок до 15 септември 2024г.

** Учениците, които не ползват училищен транспорт от и до дома, заплащат  транспортна услуга за спорт и УИКС в размер на 350 евро за учебната година.
Плащането се извършва в срок до 15 септември 2024г.

*** Топъл тристепенен обяд се осигурява по заявка, след офериране от страна на
външния партньор. Такса обяд се анонсира на 31 май, след офериране от страна на външния партньор. Заявка за обяд се входира до 30 юни заедно с депозит от 100 евро, остатъкът от такса обяд се заплаща в срок до 15 септември 2024г.

Таксата за обучение НЕ включва:

 • училищна униформа;
 • допълнителни избираеми модули спорт;
 • индивидуалните занимания по музикален инструмент и вокал;
 • допълнителните подкрепящи индивидуални занимания извън редовните
  консултации на учителите;
 • училищни избираеми предмети, които се водят от външни партньори или са обект на лицензионни споразумения;
 • организираните от училището учебни лагери, екскурзии и формати на учене извън класната стая, съгласно Правилника за устройството и дейността на училището;
 • учебници по чужди езици (предучилищен-IV клас; учебници по чужди езици и учебни тетрадки по предмети V-VII клас, учебници по предмети за VIII-XII кл.).