Такси и финансови условия учебната 2023/2024 година

Предучилищен клас – VІІ клас

Срокове
Такса обучение
Такса обучение при одобрен проект за държавно финансиране на дейности
Такса транспорт

При заплащане наведнъж до 24.01.2023 г.

6030 €
5200 €

1350

2 х 750 €

При заплащане при заплащане наведнъж до 24.02.2023 г.
 
➢ при заплащане на 2 вноски /
първа вноска до 25.02.2023 г.
втора вноска до 30.11.2023 г. /

6475 €

2 x 3399 € €

5625 €

2 x 2955 €

1350 €

2 х 750 €

при заплащане наведнъж след 24.02.2023 г.

➢ при заплащане на 2 вноски
първа вноска до 31.05.2023 г.
втора вноска до 30.11.2023 г.

6930 €

2 x 3640 €

6020 €

2 x 3160 €

1350 €

2 х 750 €

*При две деца от семейството се ползва 5% отстъпка от общата такса за обучение и 10 % от общата такса за транспорт.

**Такса транспорт се заплаща в сроковете за плащане на такса обучение (възможна е промяна в сроковете в зависимост от пандемичната ситуация).

***За деца, които не ползват училищен транспорт, се заплаща транспорт до спортните бази извън училището 500 лв. за учебната година.

****Таксата за обучение не включва: училищна униформа;допълнителни избираеми модули спорт; индивидуалните занимания по музикален инструмент и вокал; допълнителните подкрепящи индивидуални занимания извън редовните консултации на учителите; училищни избираеми предмети, които се водят от външни партньори или са обект на лицензионни споразумения; организираните от училището учебни лагери, екскурзии и формати на учене извън класната стая, съгласно Правилника за устройството и дейността на училището; учебници по чужди езици; такса арт материали се определя в началото на учебната година, като родителите са освободени от ангажимента да осигуряват пособия като бои, четки, картони, ножици и т.н.

Гимназия

Срокове
Такса обучение
Такса обучение при одобрен проект за държавно финансиране на дейности
Такса транспорт
Ранно записване до 24.01.2023 заплащане наведнъж
3590 €
3096 €
750 €

При заплащане наведнъж до 24.02.2023 г.

При заплащане на 2 вноски
първа вноска до 25.02.2023 г.
втора вноска до 30.11.2023 г.

3700 €
 
2 x 1950 €

3230 €

2 x 1700 €

750 €

При заплащане наведнъж след 24.02.2023 г.

При заплащане на 2 вноски
първа вноска до 09.07.2023 г.
втора вноска до 30.11.2023 г.

3930 €

2 x 2067 €

3400 €

2 x 1785 €

750 €

*При две деца от семейството се ползва 5% отстъпка от общата такса за обучение и 10 % от общата такса за транспорт.

**Такса транспорт се заплаща в сроковете за плащане на такса обучение (възможна е промяна в сроковете в зависимост от пандемичната ситуация).

***За деца, които не ползват училищен транспорт, се заплаща транспорт до спортните бази извън училището 500 лв. за учебната година.

****Таксата за обучение не включва: училищна униформа;допълнителни избираеми модули спорт; индивидуалните занимания по музикален инструмент и вокал; допълнителните подкрепящи индивидуални занимания извън редовните консултации на учителите; училищни избираеми предмети, които се водят от външни партньори или са обект на лицензионни споразумения; организираните от училището учебни лагери, екскурзии и формати на учене извън класната стая, съгласно Правилника за устройството и дейността на училището; учебници по чужди езици; такса арт материали се определя в началото на учебната година, като родителите са освободени от ангажимента да осигуряват пособия като бои, четки, картони, ножици и т.н.

Такси прием СОП

Срокове
Такса обучение
Такса обучение при одобрен проект за държавно финансиране на дейности
Такса транспорт

Полудневно обучение при заплащане наведнъж

– ранно записване до
24.01.2023 г.

4995 €

4200 €

750 €

Полудневно обучение при заплащане наведнъж след 24.01.2023 г.

При заплащане на две вноски
първа вноска до 10.03.2023 г.
втора вноска до 30.11.2023 г.

5100 €

2 х 2680 €

4472 €

2 х 2350 €

750 €

*За учебната 2023-2024 училището е одобрено за държавно финансиране на дейности и е
приложима съответната графа от таблицата