Учим с радост,
постигаме с лекота!

Прием на ученици за учебната 2024-2025г.

Училище “Рьорих” е динамична общност от деца и ученици, учители, родители и радетели за образование. Заедно създаваме богата и вдъхновяваща среда за учене, преживяване, самопознание и развитие в синхрон със законите на природата и човешките ценности.

Мотивират ни неограничените възможности за растеж и блестящите постижения на учениците ни. Увереността и успехът ни растат заедно с радостта от общуването и удовлетворението от споделянето на тази визия с все повече хора.

1

Прием на нови ученици в ЧСУ „Рьорих“ се осъществява целогодишно.

Основни критерии за прием на ученици са:

  • сходство в ценностите на семейството и училището;
  • мотивация за развитие и творчески потенциал на детето;

Вярваме, че всяко дете може да отговори на тези условия. Радостни сме, че все повече семейства откликват и разпознават нашите ценности.

Нашите предимства

2
Учебен процес с високо качество и богатство на учебните дейности.
3
Подкрепа за развитие на личността, разкриване и гражданските умения и разгръщане на талантите.
4
Уважение към огромния потенциал на ученика и персонализиране на учебния дизайн.
5
Учене извън класната стая - ефективен учебен процес в планината в природата или в друг подходящ учебен контекст – музей, лаборатория, ботаническа градина, реална бизнес среда и други.
6
Поставяме Акцент върху изкуствата - музика, изящни и приложни изкуства, театър, танци.
7
Творчески решения и новаторство в образователната концепция, методи на учене и организация на училищния живот.
Вярваме, че най-ценно е ученето чрез участие в реалния живот, а опознаването на света върви ръка за ръка с опознаването на самия себе си. Учебното съдържание изучаваме и интерпретираме чрез свързване на богатство от културно-исторически, логически и емоционални нишки. Подкрепя ни уникалната учебна среда в училище „Рьорих” – тя е жива и красива, подбужда към креативност, сътрудничество, отговорност и естетика.

Процедурата по прием на нови ученици включва три основни етапа:

8
Информационен етап
Това е етап, в който провеждаме среща между семейството и представител/и на училището, размяна на информация, споделяне на цели, ценности, приоритети;
9
Автентично преживяване
Този етап наричаме пробен ден/дни за бъдещия ученик в реална училищна среда, живо общуване между дете, съученици, учители и родители;
10
Административен етап
Това е етап, в който оформяме необходимата училищна документация, сключваме договор за обучение, както и заплащане на такса за обучение.
Всяко семейство, което желае да получи повече информация за училище „Рьорих” е необходимо да попълни заявка за среща.
Клас
Свободни места
Разпределение
Обучение

Подготвителен клас
1 – 4 клас

16 места

Подготвителен клас – 4 места
Първи клас – 4 места
Втори клас – 4 места
Трети клас – 5 места
Четвърти клас – 3 места

11 – 12 клас
2 места

11 клас – 1 място
12 клас – 1 място

Профилиране подготовка по чужди езици и хуманитарни и природни науки. Академично насочване и кариерно ориентиране. Международни проекти.

Учебен прием
2024 – 2025г.

ЧСУ "Рорих" обябява нов прием за ученици от 1 до 12 клас за учебната 2024-2025 г.

Регистрационна форма

Полетата, маркирани със *, са задължителни!

    Свържи се с нас
    за повече детайли

    Ако желаеш да научиш повече за ЧСУ "Рьорих", свържи се с нас и нашата общност.
    Училище “Рьорих” – текст, мъдро пренаписван от всяко дете. Мечта, радост, успех, рецепта за смях, гениална творба! Училище „Рьорих“ е упорство, труд, въпрос, нова топография на куража, лудост, смирение, пробив. Лице – усмихнато, строго, грижовно и умно, закачливо, инатливо, грейнало – с характер и страст. Училище „Рьорих” е ритъм, пулс, движение, замах на криле, на вълна, воля, устрем и решимост.