Текуща поща №6

Текуща поща №6

 

Уважаеми родители,

Информираме ви за важни учебни и организационни детайли, свързани с:

 • Комуникационни канали

Вярваме, че процесът на комуникация между учители – родители – ученици е същностна част от ефективността на процеса на обучение и възпитание. В Училище „Рьорих“ осъществяваме тази комуникация чрез пълноценното използване на няколко канала, от които в настоящия момент открояваме следните три:

 • Електронен дневник  

Електронният дневник с всички функционалности вече работи. Нанесено е седмичното разписание по класове – там своевременно отразяваме всички актуализации и промени.      Освен като канал, отразяващ конкретна формална информация /учителите по предмети, седмично разписание, оценки, отсъствия, задачи и проекти за самостоятелна работа/, електронният дневник дава възможност за персонална връзка с учителите, за коментар, споделяне и въпроси, за индивидуални конкретни насоки за текущата работа на всеки ученик. Ако имате проблеми с регистрацията, достъпа до данните и използването на Школо, пишете ни.

 • Онлайн групи на класовете

Използваме ги за оперативна, бърза и конкретна информация.

 • Ежеседмична текуща поща с актуална информация за учебния процес и събития от училищния календар. Предстои преместването й на Интернет страницата на училището.


 • Учебен процес


 • Входни нива

Всички входни нива се проведоха през изтеклата седмица. Резултатите от тях можете да откриете в електронния дневник. Напомняме, че те са средство за диагностика, моментна „снимка“ на знанията на децата по различните предмети. Затова и се провеждат преди да се направи преговор на учебното съдържание от предходната година – те са и своеобразна обратна връзка за това кои учебни теми да бъдат припомнени.

 • Чужди езици

Изучаването на чужди езици в Училище „Рьорих“ се осъществява чрез прилагането на комтентностен модел. След определянето на нивото на учениците и окончателното оформяне на групите по езици, изборът на учебни комплекти е следният:  

Испански език

Учениците, които изучават испански език в разширена профилирана и във факултативна подготовка от 10, 11 и 12 кл., ще работят тази и следващата учебна година по следния учебен комплект: „La escalera” /учебник, учебна тетрадка и учебен речник/., цена 114 лв. 

Немски език

Учениците от 9 кл. продължават да работят по учебника си от миналата учебна година – Deutsch echt einfach: A2.1

Английски език

 • Гр. С – 7 учебни часа седмично /включва децата от ПГ, 1 и 2 кл./ ще рабобтят по учебния комплект Super Minds Starter; First Steps in Writing, ABC Book 2 на изд. „Клет“ – 65 лв;

 

 • 8 кл. /12 учебни часа седмично/ – учебник и учебна тетрадка Solutions В1 + учебник и учебна тетрадка Navigate В2, обща сума – 125 лв.; 

 

 • Гр. А /9, 10, 11 и 12/, 6 учебни часа седмично – учебен комплект Navigate В2, обща сума – 69 лв;

 

 • Гр. Б /9, 10, 11 и 12/, 6 учебни часа седмично –  учебник и учебна тетрадка Solutions А2 – В1, цена 56 лв.

 

 • 12 кл. /2 уч. часа подготовка ДЗИ/ по специално подбрани материали.

Учебниците са закупени от училището. Срокът за заплащане на учебниците е до 14 октомври. 

 • Училищни избираеми предмети

Приключи изборът на училищни избираеми предмети и модули спорт. В приложение ви изпращаме списък с разпределението на децата. 

Във връзка с Модул Плуване ви информираме, че групата ще се придружава от двама учители и ще работи с двама треньори. Общата сума за часовете по плуване е 240 лв – тя включва заниманията от 6 октомври до 22 декември /12 часа по 20 лв/. Срокът за внасяне на сумата в офиса на училището е 31 октомври. През месец януари ще ви информираме за следващия учебен период.

 

 • Учене извън класната стая

На 5 октомври учениците от гимназиална степен присъстваха на откриването на юбилейната изложба на един от най-самобитните и талантливи български художници Румен Скорчев по покана към нашето училище, отправена от Отдел „Изкуство“ на Столична библиотека. Благодарим на учениците, които се възползваха от тази привилегия. Събитието е свързано част от проекта ни за проектно – базирано учене „Български художници“ с ръководител мис Юлиана Георгиева.

На 9 октомври ще наблюдаваме оперния шедьовър „Травиата“ от Дж. Верди в Националната опреа и балет. Спектакълът приключва около 22 ч. Тези от вас, които не са получили билетите си, мис Елица Парикян ще ги очаква пред входа на Операта в 18.45 ч. 

На 11 октомври /вторник/ учебните часове на открито за учениците от 8 до 12 клас ще се проведат в района на Панчаревското езеро. Един от тематичните фокуси е „Агора в парка“. Тръгваме след трети час в 11:20. Учениците ще имат редовните следващи по програма часове и трябва да си носят нужните учебни пособия. След тях предстои  едночасов преход в гората. Необходима е подходяща за планината екипировка, който желае може да си носи сух пакет за обяд. Час на връщане в училище около 15:00 ч.

На 14 октомври /петък/ учениците от подтовителен – 5 клас ще бъдат в Лозен планина и ще проучат манастирите и параклисите в района. Повече подробности очаквайте в групите по класове.

 • Обща и допълнителна подкрепа

Програмата за подкрепа „Близък човек“ е създадена с внимание и грижа, фокусирани  върху индивидуалните потребности на всяко дете в училище „Ръорих“. Тя е базирана на четири направления, оказвайки подкрепа и превенция при: обучителни затруднения, изявени дарби, поведенчески предизвикателства или при своевременното разрешаване на конфликти и кризисни ситуации.

 

Програмата се реализира през групови занимания и индивидуални срещи. В груповите занимания учениците са разделени според възрастта им в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Темите са насочени към личностното развитие и създаването на чувствителност към разнообразните процеси и явления в обществото и се обсъждат дискусионно и през ролеви игри. 

Индивидуалните срещи се случват според персонално изработен график, съобразен с натовареността на седмичното разписание заедно със съответния учител по предмет или ментор на детето. Всеки ученик има възможност да избере свой Близък човек (ментор) сред изразилите съгласие, членове на педагогическия екип. Целта ни е през осъществяването на доверителна връзка да се развият качествата на ученика с помощта на учителя и неговата уникална лична практика в ролята на негов ментор при пълно зачитане на ценностите на училищната общност. 

Ще получите повече конкретна информация през идната седмица.

 • Физическа среда и вътрешни правила

Напомняме за:

 • Училищната униформа е задължителна за всички ученици от 1 до 7 кл. За учениците от 8 до 12 кл. е необходимо да спазват определения дрес код, който е подробно описан в училищните регламенти, които получихте с Текуща поща №1. От понеделник, 10 октомври, неизрядните ученици ще бъдат поканени да се върнат у дома и да спазят изискването.
 • Вътрешни обувки, които трябва да имат всички ученици от ПГ до 12 кл. вкл.;
 • Лични здравно-профилактични карти с нанесен актуален имунизационен статус.
 • Училищна общност

 

 1. Предстои подновяване на представителството и срещите на ученическия съвет.
 2. Всеки четвъртък започваме деня с общностна среща от 8.30 до 9 ч., на която присъстват всички ученици и учители. Бъдете точни!
 3. През следващата седмица стартират и дежурствата на учениците, разпределени в седмични екипи с учители. 

 

 • Транспорт спорт и Учене извън класната стая

Напомняме, че семействата, които не използват транспортна услуга от домовете до училище, заплащат такава до спортните бази и местата за Учене извън класната стая. Дължимата сума е 500 лв, срокът за внасянето й е 31 октомври. 

Семействата, които използват транспорт само в едната посока, трябва да внесат ½ от тази сума – 250 лв.

 

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси.

Желаем на всички прекрасен есенен уикенд!

 

Екипът на Училище „Рьорих“

Списък-УИП-22_23г