Текуща поща №8

Текуща поща 8 

Уважаеми родители, 

Допълваме вчерашната поща с още 2 важни съобщения:  

Информираме ви за предстояща изследователска дейност на мис Ева Раева във връзка с професионалната й магистърска квалификация – спортна психология в Национална спортна академия. Тя ще проведе четири теста свързани с личността, мотивацията за занимание със спорт, физическата самооценка и психологическо благополучие на спортуващите. Самите тестове ще са анонимни и ще послужат като статистически данни и анализ за дипломната работа. Желаем й успех и благодарим за съдействието!  

През изтеклата седмица изпратихме рисунки на учениците от 4 клас за участие в конкурса “Космосът и аз”. Конкурсът се обявява във връзка с честването на 50 години “България – Космическа държава”. Организатори са Българската академия на науките и Институт за космически изследвания и технологии. Желаем успех на участниците! 

Приятен уикенд! 

Екипът на Училище “Рьорих