Училищен бюлетин №36

Училищен бюлетин №36

Уважаеми родители,

Представяме ви последния училищен бюлетин за учебната 2023-24 г. Той включва както равносметка за изтеклата учебна година, така и информация за предстоящата.

Информацията включва:
А. Обзор на учебната 2023-2024 г. – Резултати ДЗИ и НВО; Олимпиади и състезания; Участие в Национални и международни програми; Значими училищни събития

Б. Важна организационна информация за предстоящата 2024-2025 г. – Допълнителни услуги и дейности (детайли, цени и срокове за плащане); Учебници и учебни помагала за 2024/2025 година; Литература за лятото; Училищна униформа; Работно време училищен офис (вкл. виртуален); Лятна академия

В. Лято 2024 г. – Лятна академия

А. Обзор на учебната 2023-2024 г.

Годината беше наситена с интензивна учебна работа, допълнена с богат училищен календар от събития, пътешествия и преживявания извън класната стая. Органичната сплав от тези компоненти създаде автентична образователна среда, в която всеки ученик получи персонализирано внимание, разви своите дарби и работи с индивидуалните си предизвикателства. В хода на годината споделихме много уроци,  заедно изграждахме училищната общност и създадохме уникална година – пълна с поводи за гордост, постижения, лични и екипни победи.

 • Резултати ДЗИ 

В края на годината дванадесетокласниците ни постигнаха прекрасни резултати на Държавните зрелостни изпити по БЕЛ и Английски език, с които сме изключително горди:

БЕЛ – 5.15 /Мн. Добър/                                                                                                                       АЕ – 5.91 /Отличен/

Специални поздравления за Борис Начев, който постигна две пълни шестици на двата ДЗИ.

 • Резултати НВО

Макар резултатите от НВО да не са единствен надежден критерий в нашата система за оценяване и насърчаване на развитието, доволни сме от резултатите, които нашите ученици постигнаха. 

В четвърти клас резултатите надвишават значително регионалното и националното ниво и по двата предмета – БЕЛ и математика.

В седми и десети клас резултатите по БЕЛ отново изпреварват средните регионални и национални нива.

Картината по математика в седми и десети клас тази година не ни удовлетворява, независимо от относително ниското общо ниво за страната. Подготвяме инструменти и модели, които да развият както компетентностите, така и мотивацията на учениците за по-високи резултати. На фона на общата негативна нагласа към математиката, желаем да създадем интерес и привлекателност на този учебен предмет, чрез който да градим увереност, трудолюбие и целенасоченост. 

В таблицата по-долу можете да видите резултатите в точки:

Резултати НВО 2024 г.

НВО 4 клас

ЧСУ “Рьорих” Регионално ниво Национално ниво
БЕЛ 93,5 82,01 72,64
Математика 94 78,37 70,53

НВО 7 клас

ЧСУ “Рьорих” Регионално ниво Национално ниво
БЕЛ 76,25 65,31 54,76
Математика 47,44 54,77 42,97

НВО 10 клас

ЧСУ “Рьорих” Регионално ниво Национално ниво
БЕЛ 59,91 56,97 49,61
Математика 19,25 39,2 33,38

 • Олимпиади и състезания

Своевременно ви информирахме в хода на учебната година за множеството отличия на наши ученици в различни олимпиади, учебни, творчески и спортни състезания. Специален акцент заслужава резултатът на Боряна Горинова от 8 клас, която е с изключително висок резултат на олимпиадата по английски език и стигна до втора комисия за национален кръг.  Класирани ученици за областен кръг на олимпиадите освен по английски език, училището ни имаше и по география и история. 

Участвахме в годишните издания на състезания и конкурси, сред които Spelling bee, Математическо кенгуру, литературен конкурс, рисувателни конкурси, отборни състезания по волейбол, национални танцови състезания и др.

 • Участие в Национални и международни програми

НП „Иновации в действие“ е програмата, чрез която споделяме своите иновации и добри практики с други иновативни училища в национален мащаб. Тази година наши училища-партньори бяха: СУ „В. Левски“ – Стара Загора /иновативно/; ПГ „Св. Кл.Охридски“ – Елхово /неиновативно/; ОУ „Св. св. „Кирил и Методий“ – Кърджали /неиновативно/. Осъществихме успешно две мобилности: 24-26 април в София и 8-10 май в Стара Загора. Удовлетвореността на всички участници – ученици и учители – е изключително висока.

В НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ участваме за втора поредна година в партньорство с 51 СУ „Ел. Багряна“, София. С подкрепата на програмата са реализирани две концертни изяви на Вокално студио „Рьорих“, създаден е документален филм за Елин Пелин, чиято премиера предстои в началото на новата учебна година. Сформиран е смесен волейболен отбор от ученици в гимназиална степен. Участието ни в мини волейболен турнир беше знаменателно, тъй като за първи път отбор по волейбол на ЧСУ „Рьорих“ спечели турнира.

НП „Образователни маршрути“ подпомогна осъществяването на традиционния  Опознавателен ученически лагер преди старта на учебната година от 19-21 септември в Дряново и околността. 

Международна програма Еразъм+

В изтеклата учебна година екипът ни подготви и спечели проект за развитие на педагогическите и управленски кадри по програма Еразъм+. Програмата ще позволи на 8 представители на училищния екип да участват в 4 международни обучения по теми свързани с проектно-базираното учене, креативността в обучението, скандинавските модели в образованието и др.

Партньорство в проект „Моят път в подготовката за трудова реализация – младежи с РАС и СОП подобряват стартовата си позиция в професионалния живот“

ЧСУ „Рьорих“ е партньор в осъществяването на проекта, иницииран от Фондация „Новите деца“ и Фондация „За чудо и приказ“. Проектът стартира на 1 април и е с продължителност от 18 месеца. Предстои осъществяването на тематични работилници въз основа на осъществена кариерна диагностика, които да създадат първоначални професионални умения и компетентности на участниците.

Екипът на училището влага голяма енергия и висока експертиза в сътворяването и структурирането на разнообразни проекти, които подобряват институционалната среда. Всички те са свързани с основните училищни приоритети и развиват училищната култура. Именно те създават невидимите понякога нишки на устойчивата и напредничава училищна общност.

 • Значими училищни събития

Трудно е да се отличат събития от изключително богатия годишен училищен календар. Никое от събитията не е самоцел – всички те са вплетени в образователния модел, за да допринасят за израстването и по-високите учебни резултати на учениците. Ще изтъкнем само някои от дългия годишен списък:

 • Втора ученическа научна конференция “Via Cognita”, 20 октомври, НБУ;
 • Визия за успех: Проект Рьорих Ленд – инвестиция в бъдещето, 15 януари, МВБУ;
 • Конференция на ЕCNAIS 17-20 април и Международен пролетен дискусионен форум;
 • Пролетен танцов бал – май 2024;
 • Театрален спектакъл „От Дядовата ръкавичка до Датския принц“ – 30 май;
 • 20-то издание на Музикален салон „Рьорих“ – 15 юни; 
 • Осъществени 3 тридневни модула за гражданско образование и личностно развитие на гимназисти – „Целеполагане“, „Нашите корени“ и „Предприемачество – част 2“;
 • 3 учебни лагера – Дряново (3 дни), Мальовица (4 дни) и Шкорпиловци (5 дни);
 • Учебна екскурзия в Австрия 12-15 април, Залцбург и Халщат;
 • 3 експериментални издания на Междупредметие за гимназисти;
 • Общо над 300 учебни  часа Учене извън класната стая в партньорство с десетки партньори – музеи, библиотеки, университети, Национална опера и балет, Летище София, театри и др.

Б. Важна организационна информация за предстоящата 2024-2025 г.

В първите две седмици на месец юли, екипът ни осъществява задълбочен анализ на изтеклата година – екипна и индивидуална. На тази основа градим и планове за предстоящата 2024-25 година. Структурираме учебно съдържание и училищен календар, разпределяме ангажименти, творим нови програми и проекти.

Във връзка с организацията на предстоящата учебна година по-долу представяме важна организационна информация.

1.Допълнителни услуги и дейности – транспорт, храна и учебни лагери

 

ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

Услуга/Дейност

Плащане наведнъж
до 28.07.2024

2 вноски:
I-ва до 28.07.24

II-ра до 30.11.2024

ТРАНСПОРТ

Транспорт от и до дома** 1485 €   2 х 800 €  
Транспорт еднопосочен 800 €  
Транспорт спорт и УИКС*** 350 €  

ХРАНА

Месно или вегетарианско меню 640 €  2 х 340 €
Веган или алергично меню 715 €  2 х 380 €
Месечен абонамент гимназисти 80 € 

УЧЕБНИ ЛАГЕРИ****

Годишна такса за 3 учебни лагера 700 € 2 х 380 €

 

* Всички допълнителни услуги и дейности се описват в анекс след попълването на заявка от страна на семейството на ученика.
Линк към  Заявка за допълнителни услуги
Анексите могат да бъдат подписани и разменени електронно.
**При две деца, ползващи транспорт от едно семейство – 5% отстъпка от общата такса за транспорт.
***Учениците, които не ползват училищен транспорт от и до дома, заплащат еднократно транспортна услуга за спорт и УИКС в размер на 350 евро за учебната година.
****Учебните лагери са част от образователния модел на ЧСУ “Рьорих” и част от задължителното учебно време – информация, която е изрично представена на всяко семейство при кандидатстване. Когато ученик пропусне този компонент от учебната програма, възможностите за наваксване, предвид специфичния формат на организация и съдържание, са практически невъзможни. Поради тази причина, училището включва лагерите в предварително подготвените административно-финансови регламенти на училището. В случай че ученик е възпрепятстван да участва по здравословни причини в даден учебен лагер, училището се ангажира да възстанови сумата за този лагер.

Допълнителни индивидуални часове по музикален инструмент или учебен предмет –  отчитат се ежемесечно и се заплащат до 5-то число на следващия месец.
Цена на учебен час – 25 лв.

Допълнителни модули спорт
Допълнителните модули спорт се представят на учениците в периода 15-30 септември. Окончателното приемане на заявки и формиране на отбори приключва до 07.10.2024 г.

Плуване –  2 вноски по 400 лв (първа вноска до 10.10.24 г. и втора вноска до 10.01.25 г.) за 28 учебни занятия по 60 мин в спортен комплекс Гаритидж парк, треньор и допълнителен учител от ЧСУ “Рьорих”. Таксата включва и транспорт до басейна и обратно. 

Училището разглежда предложения за занимания по тенис на корт (за всички възрасти), волейбол за гимназисти и др.

Училищни избираеми предмети за гимназисти
Училищните избираеми предмети се представят на учениците в периода 15-30 септември. Окончателното приемане на заявки и формиране на групи приключва до 07.10.2024 г.
Цена на учебен час УИП при минимум 5 участници – 15 лв.

2. Учебници и учебни помагала за 2024/2025 година

През линковете по-долу можете да откриете необходимите учебници и учебни помагала по класове. 

 • Учениците от предучилищен до 4 кл. получават безплатно учебници и учебни тетрадки. Изключение правят учебниците и помагалата по първи чужд език, които се поръчват от училището и се заплащат от семействата в срок до 28 юли.
 • Учениците от 5, 6 и 7 кл. закупуват учебните тетрадки към различните учебници, според приложените списъци. Учебниците и помагалата по първи  чужд език се поръчват от училището и заплащат допълнително от семействата в срок до 28 юли. 
 • От тази учебна година безплатни  учебници получават и учениците от 8 до 12 кл. Учебниците и помагалата по първи чужд език се поръчват от училището и заплащат допълнително от семействата в срок до 28 юли.
 • На 02.09. ще обявим необходимите допълнителни учебни материали за  I гимназиален етап във връзка с иновацията “Петте елемента”.
 • Информация за втори чужд език ще предоставим след окончателно формиране на групите.

Линкове към списъците с учебници по класове:


Учебници_Подготвителен клас

Учебници_1 клас

Учебници_2 клас

Учебници_3 клас

Учебници_4 клас

Учебници_5 клас

Учебници_6 клас

Учебници_7 клас

Учебници_8 клас

Учебници_9 клас

Учебници_10 клас

Учебници_11 клас

Учебници_12 клас


3. Литература за лятото
Литературата за лятото включва както заглавия на художествени произведения, които са част от учебното съдържание за съответния клас и са задължителни за прочит, така и  творби, които са препоръчителни, но чието познаване е важно във връзка с конкретни учебни теми.

Ето списъците по класове /бъдещи/:

Литература за лятото 2 кл.

Литература за лятото 3 кл.

Литература за лятото 4 кл.

Литература за лятото 5 кл.

Литература за лятото 6 кл.

Литература за лятото 7 кл.

Литература за лятото 8 кл.

Литература за лятото 9 кл

Литература за лятото 10 кл

Литература за лятото 11 кл

Литература за лятото 12 кл


4. Училищна униформа

От учебната 2024-2025 училищната униформа е задължителна за учениците от 1 до 10 клас. Пълният асортимент от елементи на униформата, може да разгледате през линка: Униформа ЧСУ “Рьорих” от Бонита Стил
За удобство заявка можете да направите през същия линк.

Тук можете да видите ценовата оферта на производителя: Ценова оферта Бонита Стил


Дрескод за II гимназиален етап 11 и 12 клас: 

Младежи – тъмен панталон /или тъмни класически дънки/; едноцветни блуза или риза; едноцветна жилетка или пуловер.

Девойки – тъмен панталон /или тъмни класически дънки/, тъмна едноцветна /или класическо каре/пола или едноцветна рокля; едноцветни блуза или риза; едноцветна жилетка или пуловер.

Облеклото да е в класически/елегантен/делови стил без щампи и надписи.

Всички ученици от ПК до 12 клас трябва да разполагат с вътрешни обувки, които се съхраняват в личните им шкафчета.

5. Работно време училищен офис (вкл. виртуален)

През летните месеци офисът на училището ще работи без прекъсване във всички работни дни с работно време от 9 до 16 ч. Можете да заявите и онлайн среща през виртуалния ни офис: Заявка за среща през виртуален офис


В. Лято 2024 г.

1. Лятна академия ЧСУ “Рьорих”

Период на провеждане:  15 юли – 16 август.

Програмата е ориентирана към опознаване на българската история, култура, природа, език и фолклор. Тя включва разнообразни творчески и спортни занимания, опознаване на туристическите маршрути в планината, посещения на исторически обекти с културна стойност.

Необходима е регистрация на седмична база чрез попълване на формуляра по-долу:

https://bit.ly/lyatno-uchilishte-roerich

Регистрацията се прави не по-късно от 12 ч. на ден петък за предстоящата седмица.

Цената за участие е 300 лв. на седмица (от понеделник до петък).
Отстъпки:

5 % намаление за две деца 

10% намаление при заплащане за един месец

Презентация Лятна академия: https://bit.ly/3XJ78Fz


С пожелание за весело и безгрижно лято,

Екипът на училище “Рьорих”