Училищен бюлетин №46

Училищен бюлетин №46

 

Уважаеми родители,

Пред вас е последният училищен бюлетин за тази учебна година. Но информацията  в него вече е с поглед към следващата.

  • Учебници и учебни помагала за 2023/2024 година

На линковете по-долу можете да откриете необходимите учебници и учебни помагала по класове. Напомняме, че:

– учениците от предучилищен до 4 кл. не закупуват учебници и учебни, а ги получават от училище;

– учениците от 5, 6 и 7 кл.според приложените списъци трябва да закупят само учебните тетрадки към различните учебници;

– учениците в гимназиална степен сами закупуват учебниците и учебните помагала.

Ето и линкове към списъците с учебници по класове:

За 5 кл.

https://docs.google.com/document/d/1xsk-ki8GNWDFcwEjE8cFYS80uIaxBze8DTgFUdWgyQw/edit?usp=sharing

За 6 кл.

https://docs.google.com/document/d/1QGc4eYqF8Db_7SURcVm9K46JQF3D9ph4jQHUCN9deuk/edit?usp=sharing

За 7 кл.

https://docs.google.com/document/d/1P3MhSOhF3Yd2WOvz158Fv2dXDwlVJA0WvVwlJKzsTYI/edit?usp=drive_link

За 8 кл.

https://docs.google.com/document/d/1rMQDa0YNTTttGBQEfPgVTtzvTJqlZEGtAOTMhNr0asE/edit?usp=sharing

За 9 кл.

https://docs.google.com/document/d/1C5i_Q3-MJvY3o65OuYVSbVgCUI8rqwaH4mW33lMq038/edit?usp=drive_link

За 10 кл.

https://docs.google.com/document/d/16WWUVPs40AFozteOARbynO0C-hP_Ro3RtZlZW8WPKfo/edit?usp=sharing

За 11 кл.

https://docs.google.com/document/d/1zB3JN0pVr_d3Ko9c9qmmR7xi8b5TKvXnqeHur2n3Z40/edit?usp=sharing

За 12 кл.

https://docs.google.com/document/d/1e_dN4DYqrRUMw9GLyNuQMcfrusB7aOybE3ZejWSI0JQ/edit?usp=sharing

 

  • Литература за лятото

Литературата за лятото включва както заглавия на художествени произведения, които са част от учебното съдържание за съответния клас и са задължителни за прочит, така и  творби, които са препоръчителни, но чието познаване е важно във връзка с конкретни учебни теми.

Ето списъците по класове /бъдещи/:

За 8 кл.

https://docs.google.com/document/d/1me4uNkFYZ0iPEJbe5FHxdxE9oglYmhE1Y5CHIq-iICc/edit?usp=sharing

За 9 кл.

https://docs.google.com/document/d/1RGwSWRgEva_Dhv5hufMfiTc5AejDf_N97xTicLJnZZ0/edit?usp=sharing

За 10 кл.

https://docs.google.com/document/d/1laF2Vzbsqz3P0HJeqaYOW2_DFyssitrEzrx9LgGHy6k/edit?usp=sharing

За 11 кл.

https://docs.google.com/document/d/1n2AT0naCvihD5psyGtcYyuDz3T5b_9qNKz4hrwbHQT8/edit?usp=sharing

За 12 кл.

https://docs.google.com/document/d/1UmbJVu-3c2vzeTrESzVed0z2OMlPLSiSRKzpI68DqSg/edit?usp=sharing

  • Летни задачи за ученици

Както вече ви информирахме в Училищен бюлетин №45, определени ученици ще получат през следващата седмица летни учебни задачи по конкретни предмети, чиято цел е наваксване на учебно съдържание и допълнителна самостоятелна работа.

Разбира се, този училищен бюлетин е последен само за тази учебна година. Ще продължим да ви информираме чрез него за нашите летни проекти, както и за всичко, свързано с подготовката на новата учебна година.

 

 

С пожелание за вълнуващи летни дни,

Екипът на Училище „Рьорих“