Училищен бюлетин №6

Училищен бюлетин №6

 

Уважаеми родители,

Предлагаме ви актуална училищна информация за:

 • Регламент за самостоятелната работа на учениците

С цел взискателност и прецизност при проследяване на изпълнението на самостоятелната работа – един от критериите за обективно комплексно оценяване на учебната работа на учениците, знак за индивидуалния напредък на всеки ученик и като важна и същностна част от процеса на усвояване на знания и компетентности в различните предметни области, предвиждаме следните стъпки:

 

 1. Всички самостоятелни задачи се отразяват в ел. дневник Школо за информация на учениците и родителите (всички ученици от 5 до 12 клас имат личен профил). В заданието се упоменава ясен срок за изпълнение на задачата.

  2. При неспазен срок за представяне на самостоятелната работа, той може да се удължава до 48 часа.

 3. Ако самостоятелната задача не е изпълнена в посочения от учителя първоначален срок се отнема 1 единица от оценката на ученика за съответната задача.

 1. Ученикът е насърчен да представи самостоятелната задача независимо от неспазения срок, за да бъде проверена от учителя и ученикът да получи ценна обратна връзка относно своя напредък, необходимостта от корекции и начини за подобрение.
 2. При двукратно неизпълнение на възложена задача ученикът получава слаба текуща оценка за самостоятелна работа.
 3. Всеки учител представя и коментира в началото на учебната година своите критерии и система за оценяване. Самостоятелната работа е само един от компонентите включени в тази система. Други компоненти по преценка на учителя са: резултати от тестове, участие в час, проектна работа, екипна работа, презентации и др.

Регламентът влиза в сила от 9 октомври.

 

 • Обучение в електронна среда

В деня за обучение в електронна среда – петък, освен учениците от 9 до 12 клас, се включват и учениците от 8 клас.

Напомняме, че всички ученици трябва да бъдат с включена камера и работещ микрофон. При неспазване на това изискване на ученика се поставя неизвинено отсъствие за часа в електронна среда. При възникнала техническа неизправност, уведомете своевременно класния ръководител, за да не се вписват отсъствия на ученика.

 • Национални отличия за ЧСУ „Рьорих“

Преди броени дни нашето училище бе отличено с призови места в няколко категории на Националния конкурс „Пътуване в бъдещето“, организиран от Тракийски университет и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, гр. Стара Загора. Ето за какво:

 

Категория ”Видео“
I-во място за документалния филм „Иновации в действие“, подготвен от мис Златина Димитрова:

https://www.youtube.com/watch?v=r5FQjiPALRo&t=830s

III-то място за видео адаптация „Горска приказка“ по книгата на Карма Уилсън Bear stays up for Christmas, по която работиха учениците от 4 кл. в часовете по Човек и природа с мис Елица Парикян:

https://www.youtube.com/watch?v=_ZdVanGDm6k

 

Категория “Мултимедиен продукт“

II-ро място за видео реализацията на песента „Чула мома жътва“ от мис Златина Димитрова и 7 клас:

https://www.youtube.com/watch?v=R5ByFQDoY7g

Браво! Гордеем се с тях!

Можете да се насладите на тези видео продукти на посочените линкове по-горе.

 • Втора ученическа научна конференция

На 20 октомври ще се проведе Втората ученическа научна конференция. Нов български университет отново ще бъде наш партньор и ни предостави една от своите зали. Допълнително ще ви информираме за детайли около провеждането и организацията, както и за участниците гимназисти, които се подготвят още от края на миналата учебна година.

 

 • Награда за 11 и 12 клас

Днес – 6.10., часовете на 11 и 12 кл. клас ще се проведат на Панчаревското езеро. Това е тяхната награда във връзка с чудесното им и оригинално представяне на поставена задача по време на Опознавателния лагер. Заниманията ще са посветени на спорт, туризъм и география. Ще посетим и проучим историята на първата ВЕЦ в България – “Кокаляне”, биографията на инж. Иван Иванов и ще се запознаем с успехите на България в гребните спортове. Учебният ден ще завърши спортно с каране на водни колела и почерпка. Бюджетът за това прекрасно преживяване е награда и е осигурен от училището.

 • Ученически парламент

Вече е избран съставът на Ученическия парламент – всеки клас от 4 до 12 излъчи свои представители, можете да ги видите тук:  Ученически парламент – представители

На 9 октомври – понеделник, предстои избор на Управителен съвет, председател и заместник-председател на Ученическия парламент.

 • Здравни мерки

От 9 октомври – понеделник, със заповед на директора на ЧСУ „Рьорих“ към сутрешния здравен филтър се включва и измерване на телесната температура на учениците при влизане в сградата. При забелязани видими сиптоми на неразположение  в началото на деня, ще уведомяваме семейството за тях и ученикът ще бъде изолиран до взимането му от училище.

От 2 октомври в електронните дневници вече автоматично се отразяват дигиталните медицински бележки, издадени от медицинските специалисти. В случай на неполучаването им и след проверка на техническия екип на Школо класният ръководител ще се свърже със съответното семейство с молба за повторно изпращане от страна на лекаря.

 • Представяне пред гимназистите на Менторска платформа “Тийноватор” 

В понеделник – 9 октомври, учениците от 9 до 12 кл. ще имат изключителната възможност на място, в училище, да се запознаят с предимствата на програмата от неин представител. Стартъп платформата “Тийноватор” вече пет години развива успешно своите стъпки и дава възможност за двустранна колаборация между гимназисти и предприемачи от различни сфери на икономиката, които влизат в ролята на техни ментори. Форматът е базиран на практическо прилагане на успешни практики от Станфордския университет. Организират се и посещения на офиси на реализирани компании. Фокусът на програмата е стимулирането на творческото мислене и увереността в собствените възможности. Младежите се обучават как да развиват креативно мислене и да използват инструментите на предприемачеството.

 

С пожелание за уютни почивни дни,

Екипът на Училище „Рьорих“