Визия

Визия

Училище “Рьорих” е динамична общност от деца и ученици, учители, родители и радетели за образование. Заедно създаваме богата и вдъхновяваща среда за учене, преживяване, самопознание и развитие в синхрон със законите на природата и човешките ценности.

Ние имаме знания и характер на лидери и новатори в образованието. Общността ни е предвестник на един осъзнат свят на възстановено доверие и хармония. Виждаме образованието като творчески процес на опознаване на света и себе си, а училището като любяща среда за разкриване на индивидуалния и екипния потенциал. Мотивират ни неограничените възможности за растеж и блестящите постижения на учениците ни. Увереността и успехът ни растат заедно с радостта от общуването и удовлетворението от споделянето на тази визия с все повече хора.

Училище „Рьорих” е стабилна и утвърдена образователна институция. Привлича ученици и учители със своя облик, дейности, взаимоотношения и дух. Училището има престиж и признание в българското общество и по света като модел за успешно човечно училище, което

  • развива осъзнатостта и подкрепя израстването на своите ученици
  • постига високи учебни и творчески резултати
  • постоянно и гъвкаво развива училищните дейности и процеси
  • вдъхновява бъдещите лидери.