Мисия

Мисия

Съвременните ученици са любознателни, интелигентни, енергични. Мисията на Иновативно училище ”Рьорих” е да откликва на естествения стремеж към учене, да разширява хоризонта на личността и развива потенциала в неограничен учебен контекст.

Вярваме, че най-ценно е ученето чрез участие в реалния живот, а опознаването на света върви ръка за ръка с опознаването на самия себе си. Учебното съдържание изучаваме и интерпретираме чрез свързване на богатство от културно-исторически, логически и емоционални нишки. Подкрепя ни уникалната учебна среда в училище „Рьорих” – тя е жива и красива, подбужда към креативност, сътрудничество, отговорност и естетика.

В синхрон с това мисията на Училище „Рьорих” е да бъде:

  • лаборатория за изследване на света и човека
  • средище за учене на всички ангажирани в училищния процес – учители, родители и лидери в образованието
  • център за гражданско образование и единство
    културен институт и академия за изкуства
  • вдъхновение за национално единство и повдигане на духа на българите.