Цели

Цели

Чрез своите възгледи, ценности и организация училището постоянно актуализира и усъвършенства училищната култура и я превръща в жив пример за живеене в сътрудничество, зачитане на индивидуалността и ангажираност с идеите и целите на общността, а именно:

  • Успешна стратегия за развитие и разгръщане на потенциала на всеки ученик, на училището и общността;
  • Творчески решения и новаторство в учебния процес, организацията и управлението на всички аспекти на училищния живот;
  • Учебна среда с висок критерий за почтеност, успех, принос, физическа и поведенческа функционалност, естетика, радост и духовност;
  • Устойчив растеж. Заслужен престиж. Разпознаваемост на училището и възпитаниците му.
  • Трансформация на ниво общество, образователна система, нация.