Ценности

Ценности

  • Любов и взаимопомощ
  • Усърдие, почтеност, интегритет
  • Радост и удоволствие от ученето
  • Насърчение за растящия потенциал на всеки човек през целия живот
  • Творчество във всеки аспект на живота
  • Баланс между свобода и отговорности
  • Толерантност към различията
  • Чистота и красота на емоционалната и физическа среда
  • Приобщеност и свързаност, нeзависимо от социалния статус и   възможностите на отделните хора
  • Опазване на културното наследство и широта на мирогледа