Иновации

„Никога не се съмнявайте, че малка група загрижени и мислещи граждани могат да променят света. Всъщност това е единственият начин, по който светът се е променял.“

~ Маргарет Мийд ~
2
Иновация
„Петте елемента”
2
Учене извън
класната стая
3
Класическа сугестопедия в начална училищна степен