Иновация „Гъвкави модели на обучение”

 

Целта на иновацията е да реши две основни предизвикателства пред училището днес:

  1. Да осигурим безопасна здравословна среда за всички участници в учебния процес, която да гарантира съхраняването и развитието на физическото и психическото здраве.
  2. Да превърнем уроците на кризата в стимул за  трансформация на педагогическите и организационните модели в училище.

ЧСУ „Рьорих” е иновативно училище от първата вълна с 3 дейстащи към момента иновации. Новият проект въвежда модел на смесено обучение, комбинация от 3 основни организационни формата, включени като постоянен ритъм на учебната седмица във всички класове от 5 до 12 клас:

  • Отдалечено обучение в електронна среда – до 20% от ;
  • Присъствено обучение в училищната сграда – в 3 или 4 дни от седмицата;
  • Учене на открито – в 1 или 2 дни от седмицата.

В първата година се задействат трите основни организационни формата. Изграждат се:

  • стабилни нагласи на подкрепа от страна на общността;
  • надеждни комуникационни канали;
  • разнообразни учебни материали и педагогически подходи, които пасват на различните формати;
  • готовността на учителите и ръководството гъвкаво да осъществяват и ръководят дейностите и процесите;
  • динамична нагласа и самостоятелност у учениците, навици за превключване от един към друг формат.

В следващите 2 години се развиват и стабилизират горните практики. Постига се синергия на концептуално и оперативно ниво с другите иновации.

 

Настоящият проект слага реално на картата на развитието на ЧСУ „Рьорих” отдавна планираната стратегическа линия „Дигитално училище с душа”. Възможността да се включи в регулярния учебен процес отдалечено учене в електронна среда се синхронизира и с целите на останалите ни иновации, особено с аспекти като глобализирането на учебното съдържание, проектно-базираното учене, обърнатата класна стая, учене извън класната стая, развитие на гражданските и личностите компетентности.

Очакваме, че проектът ще осигури път за решаване на двете описани в началото предизвикателства, които се наслагват с мощна сила върху дневния ред на училището, независимо от тяхното устройство, финансиране, националност и специфика. Резултатите ще доведат до ново ниво дигиталната култура на учениците и учителите и ще развият осъзнатост за балансираното им оползотворяване във всички сфери на живота.