Класическа сугестопедия в начална училищна степен

Целта на иновацията „Класическа сугестопедия в начална училищна степен” е чрез въвеждане на метода на Класическата сугестопедия да се постигне:

 • по-нататъшно повишаване на качеството на средата и на обучението;
 • трайно усвояване на знания с лекота и радост, без стрес и страхове;
 • активиране на по-голям паметов и творчески потенциал у учениците;
 • усъвършенстване на ролята на учителя за емоционалния синхрон в учебната комуникация;
 • разработване на стимулиращи допълнителни дидактически материали;
 • активиране на възпитателния ефект на метода на класическата сугестопедия;
 • засилване на резонанса на изкуството в обучението;
 • постепенно глобализиране на темите в учебното съдържание и взаимовръзките част-цяло, цяло-част;

Педагогическият екип на ЧСУ”Рьорих” вложи енергия и вдъхновение в изучаването на метода на класическата сугестопедия, създаден от проф. д-р Георги Лозанов, развит и обогатен в сътрудничество с проф. д-р Евелина Гатева. Силно мотивирана група от учители посвети време и сили на изследване на възможностите за професионално обучение на учители в този метод и успешните практики в България и света. След интензивно търсене, участие в конференции по сугестопедия и други свързани форуми и събития се доверихме на Ванина Бодурова, председател на Фондация „Проф.д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева”, най-близкият сътрудник на д-р Лозанов в последния етап от неговия живот и обучител на учители по метода сугестопедия с безупречна репутация. Петима учители от екипа преминаха успешно през модулите за обучение на учители сугестопеди, както и през изпита за сертификация.

 • Мотивите за предложената от екипа на ЧСУ ”Рьорих” иновация са свързани със същностната философия на училището, която припознава и прегръща като свои ценностите и идеите, формулирани от д-р Лозанов в седемте закона на сугестопедията:

  • Любов
  • Свобода
  • Убеденост, че нещо необикновено се случва
  • Многократно увеличен материал
  • Връзката цяло-част, част-цяло
  • Златната пропорция
  • Използване на класическото изкуство

  В основата на образователната концепция на  ЧСУ ”Рьорих” от началото на неговото съществуване стои вярата в потенциала на детето и убедеността, че този потенциал се разкрива най-пълноценно в подкрепяща хармонизираща среда, в която се учи с радост със зрялото емоционално съдействие на учителя и с естетически балансираща роля на изкуствата.

  Съществуващият синхрон на ниво ценности с метода на Класическата сугестопедия и опитът, който екипът ни доби като емпирично потвърждение за ефективността на метода за спонтанното разкриване на човешките резерви, повишаването на креативността и цялостното развитие на личността ни мотивира категорично да го приложим в обучението на учениците от начален етап.

Педагогическият екип на ЧСУ”Рьорих” вложи енергия и вдъхновение в изучаването на метода на класическата сугестопедия, създаден от проф. д-р Георги Лозанов, развит и обогатен в сътрудничество с проф. д-р Евелина Гатева. Силно мотивирана група от учители посвети време и сили на изследване на възможностите за професионално обучение на учители в този метод и успешните практики в България и света. След интензивно търсене, участие в конференции по сугестопедия и други свързани форуми и събития се доверихме на Ванина Бодурова, председател на Фондация „Проф.д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева”, най-близкият сътрудник на д-р Лозанов в последния етап от неговия живот и обучител на учители по метода сугестопедия с безупречна репутация. Петима учители от екипа преминаха успешно през модулите за обучение на учители сугестопеди, както и през изпита за сертификация.

Мотивите за предложената от екипа на ЧСУ ”Рьорих” иновация са свързани със същностната философия на училището, която припознава и прегръща като свои ценностите и идеите, формулирани от д-р Лозанов в седемте закона на сугестопедията:

 • Любов
 • Свобода
 • Убеденост, че нещо необикновено се случва
 • Многократно увеличен материал
 • Връзката цяло-част, част-цяло
 • Златната пропорция
 • Използване на класическото изкуство

В основата на образователната концепция на  ЧСУ ”Рьорих” от началото на неговото съществуване стои вярата в потенциала на детето и убедеността, че този потенциал се разкрива най-пълноценно в подкрепяща хармонизираща среда, в която се учи с радост със зрялото емоционално съдействие на учителя и с естетически балансираща роля на изкуствата.

Съществуващият синхрон на ниво ценности с метода на Класическата сугестопедия и опитът, който екипът ни доби като емпирично потвърждение за ефективността на метода за спонтанното разкриване на човешките резерви, повишаването на креативността и цялостното развитие на личността ни мотивира категорично да го приложим в обучението на учениците от начален етап.

Иновацията включва:

Прилагането на основните принципи на сугестопедичното обучение, формулирани от

д-р Лозанов:

 • Учене при радостно и спонтанно спокойствие, постигнато чрез игри, хумор, стимулиращи нагледни материали и ведра релаксация
 • Динамично структуриране на учебния материал в глобални теми, в които присъстват постоянни живи връзки между частта и цялото
 • Създаване на нагласа за освобождаване на потенциала на мозъка и ума чрез майсторството на учителя да осъществи учебния комуникативен процес на нивото на този неограничен потенциал

 

Прилагане на специфичния модел на сугестопедично занятие с неговите етапи:

 • Въведение
 • Концертен сеанс
 • Разработка
 • Представяне на усвоеното от страна на учениците

Прилагането на тази специфична структура в комбинация с принципа на златното сечение в планирането на занятието е един от факторите, които случват чудото в сугестопедичната класна стая.

Усъвършенстване на учебната среда в класната стая и училищното пространство като цяло чрез:

 • Гъвкава вътрешна архитектура, нефронтално организирана класна стая, наличие на кътове за творчество, меки цветове, присъствие на образци на класическото изкуство
 • Специфични дидактични материали, стимулиращи въображението и периферните перцепции
 • Техническа осигуреност – мултимедия, звуковъзпроизвеждаща техника

 

Развитие на учителските компетентности в сферата на класическата сугестопедия

Учителят има първостепенна роля в реализацията на иновацията. Той притежава престиж и споделя с децата любовта си към ученето – процес на освобождаване, окриляване и вдъхновение, който да води естествено до отключване на резервния комплекс у децата – съвкупност от паметови възможности, творчество, оптимистичен мироглед и възпитание. От учителя струи лекота, ведрост и смел размах, неговото присъствие е път към случването на необикновени неща, ключ към приказното, към приключението, към смеха.

« на 2 »