Родители

Комуникацията семейство-училище

Комуникацията семейство-училище цели да създаде балансирано взаимодействие между родителите и училището. Задачата ни е да постигнем естествен обмен на информация по здравословен начин и с минимални усилия, който да осигури спокойствие, ангажираност и фокусиране върху същността на работата в училище – ученето и възпитанието.

Комуникацията между училището и семействата се осъществява чрез:

 • Въвеждаща среща за всяко ново семейство веднага след включването в училищната общност – запознаване с училищния живот, регламенти, варианти за контакт и взаимодействие, специфична информация, свързана с детето;
 • Общностни (родителски срещи) – за цялото училище/по класове/по предмети – 3 пъти годишно;
 • Учителите представят резюме на своите методи на преподаване и оценяване и основните елементи на учебното съдържание пред училищната общност – в началото на учебната година.
 • Индивидуални срещи – за обсъждане развитието на всеки ученик. Инициират се от родителите, а при необходимост и от учителите. Провеждат се в училище с координационното съдействие на офис мениджъра и класния ръководител.
 • Всеки преподавател по предмет има ангажимент минимум веднъж на всеки две седмици да вписва в тетрадките на учениците кратка рецензия/обратна връзка, относно текущата учебна работа, предизвикателствата и постиженията на ученика.
 • Обобщена писмена обратна връзка за обучението и развитието на всеки ученик от всеки учител – в края на първи учебен срок;
 •  
 • Училищен бюлетин – регулярна информация в уеб страницата на училището с достъп за всяко семейство за текущи училищни дейности и събития. 
 • Електронен дневник „Школо” с пълна и актуална информация за присъствието, участието и резултатите от обучението и възможност за контакт между родители, учители и ученици.

Прием

Прием на нови ученици в ЧСУ “Рьорих” се осъществява целогодишно. Основни критерии за прием на ученици са: 

 • сходство в ценностите на семейството и училището, 
 • любознателност у детето, мотивация за развитие и творчески потенциал. 

Вярваме, че всяко дете може да отговори на тези условия. Радостни сме, че все повече семейства откликват и разпознават нашите ценности.

Процедурата по прием на нови ученици включва три основни етапа:

 1. Информационен етап – среща между семейството и представител/и на училището, размяна на информация, споделяне на цели, ценности, приоритети;
 2. Автентично преживяване – пробен ден/дни за бъдещия ученик в реална училищна среда, живо общуване между дете, съученици, учители и родители;
 3. Административен етап – оформяне на необходимата училищна документация, сключване на договор за обучение, заплащане на такса за обучение.

Всяко семейство, което желае да получи повече информация за училище „Рьорих” е необходимо да насрочи индивидуална среща чрез офиса на училището. Училището организира Дни на отворени врати и информационни срещи на живо и он-лайн в различни периоди от годината.

Такси обучение

 

Последвайте линка по-долу, за да се информирате за финансовите условия за обучение в ЧСУ „Рьорих”

 

Такси и финансови условия

Училищен бюлетин

Последвайте линка по-долу и използвайте индивидуалните си данни за достъп до Училищния бюлетин /за семействата на настоящите ученици на ЧСУ „Рьорих”/.

 

Училищен бюлетин

Принос на родителите

Всяко семейство и родител има възможност да участва активно в проектите за  засилване на общностното начало в училище. Активността на родителите ни носи радост и ни зарежда с енергия. Разбирателството и единодействието на училищния екип и родителите са условие за успехите на децата и училището и удовлетвореността на всички. Комуникацията не е едностранен процес в училище, иницииран единствено от училищното ръководство и училищния екип. Отговорност за постигането на добра комуникация носят всички заинтересовани страни. Училището държи на навременност, откритост, коректност и различни гледни точки. 

Благодарим на всички родители, които проявяват заинтересованост и подкрепа, както и на онези, които предстои да го направят.

Как можете да бъдете активни и подкрепящи?

 • Като кандидатствате за преподавател на училищен избираем предмет и изпратите кратко резюме на своята идея;
 • Като присъствате и участвате на училищните събития;
 • Като градите доверие във всяко общуване с училището;
 • Като ни пишете със свои идеи за подобрения, с конструктивна информация и предложения или с възхищение за това, което сме постигнали ;
 • Като следите комуникационните канали на училището и Училищния бюлетин и поддържате контакт с класния ръководител и общността на класа;
 • Като ни помагате да разширим партньорската мрежа на училището;
 • Като ни пишете за проектни възможности, на които сте попаднали;
 • Като разказвате за нас и ни помагате да разширим достъпа до училище „Рьорих” и да растем!

Виртуален офис

Виртуалният ни офис дава възможност на семействата, на нашите партньори и на всички заинтересовани да се срещнат с представители на нашия екип и да обсъдят въпроси и теми, които ги интересуват. Срещата се организира след предварителна заявка и се провежда през електронната платформа G-Meet.

Заявете среща

Родители споделят