Комуникацията семейство-училище цели да създаде балансирано взаимодействие между родителите и училището. Задачата ни е да постигнем естествен обмен на информация по здравословен начин и с минимални усилия, който да осигури спокойствие, ангажираност и фокусиране върху същността на работата в училище – ученето и възпитанието.

Комуникацията между училището и семействата се осъществява чрез:

  • Въвеждаща среща за всяко ново семейство веднага след включването в училищната общност – запознаване с училищния живот, регламенти, варианти за контакт и взаимодействие, специфична информация, свързана с детето;
  • Общностни (родителски срещи) – за цялото училище/по класове/по предмети – 3 пъти годишно;
  • Учителите представят резюме на своите методи на преподаване и оценяване и основните елементи на учебното съдържание пред училищната общност – в началото на учебната година.
  • Индивидуални срещи – за обсъждане развитието на всеки ученик. Инициират се от родителите, а при необходимост и от учителите. Провеждат се в училище с координационното съдействие на офис мениджъра и класния ръководител.
  • Всеки преподавател по предмет има ангажимент минимум веднъж на всеки две седмици да вписва в тетрадките на учениците кратка рецензия/обратна връзка, относно текущата учебна работа, предизвикателствата и постиженията на ученика.
  • Обобщена писмена обратна връзка за обучението и развитието на всеки ученик от всеки учител – в края на първи учебен срок;
 • Училищен бюлетин – регулярна информация в уеб страницата на училището с достъп за всяко семейство за текущи училищни дейности и събития. 
 • Електронен дневник „Школо” с пълна и актуална информация за присъствието, участието и резултатите от обучението и възможност за контакт между родители, учители и ученици.

Прием на нови ученици в ЧСУ “Рьорих” се осъществява целогодишно. Основни критерии за прием на ученици са: 

 • сходство в ценностите на семейството и училището, 
 • любознателност у детето, мотивация за развитие и творчески потенциал. 

Вярваме, че всяко дете може да отговори на тези условия. Радостни сме, че все повече семейства откликват и разпознават нашите ценности.

Процедурата по прием на нови ученици включва три основни етапа:

 1. Информационен етап – среща между семейството и представител/и на училището, размяна на информация, споделяне на цели, ценности, приоритети;
 2. Автентично преживяване – пробен ден/дни за бъдещия ученик в реална училищна среда, живо общуване между дете, съученици, учители и родители;
 3. Административен етап – оформяне на необходимата училищна документация, сключване на договор за обучение, заплащане на такса за обучение.

Всяко семейство, което желае да получи повече информация за училище „Рьорих” е необходимо да насрочи индивидуална среща чрез офиса на училището. Училището организира Дни на отворени врати и информационни срещи на живо и он-лайн в различни периоди от годината.

Предучилищен клас – VІІ клас

Срокове Такса обучение Такса обучение
при одобрен проект за
държавно финансиране
на дейности
Такса
транспорт
При заплащане наведнъж до 21.01.2022 г. 5 250 € 4 685 € 1 138 €
При заплащане при заплащане наведнъж до 25.02.2022 г.
➢ при заплащане на 2 вноски / първа вноска до 25.02.2022 г. , втора вноска до 30.11.2022 г. /
5631 €

2 x 2 956 €

5068 €

2 x 2 660 €

1 138 €

2 х 610 €

При заплащане наведнъж до 31.05.22 г.

➢ при заплащане на 2 вноски /първа вноска до 31.05.22 г., втора вноска до 30.11.2021 г. /

6027 €

2 x 3165 €

5424 €

2 x 2848 €

1 138 €

2 х 610 €

При заплащане наведнъж от 01.06.2022 г. до 05.09.2022 г.

➢ при заплащане на 2 вноски първа вноска до 05.09.2022 г.
втора вноска до 30.11.2022 г.

6448 €

2 x 3386 €

5804 €

2 x 3047 €

 

1 138 €

2 х 610 €

 

*При две деца от семейството се ползва 5% отстъпка от общата такса за обучение и 10 % от общата такса за транспорт.
**Такса транспорт се заплаща в сроковете за плащане на такса обучение (възможна е промяна в сроковете в зависимост от пандемичната ситуация).
***За деца, които не ползват училищен транспорт, се заплаща транспорт до спортните бази извън училището 500 лв. за учебната година.

****Таксата за обучение не включва: училищна униформа;допълнителни избираеми модули спорт; индивидуалните занимания по музикален инструмент и вокал; допълнителните подкрепящи индивидуални занимания извън редовните консултации на учителите; училищни избираеми предмети, които се водят от външни партньори или са обект на лицензионни споразумения; организираните от училището учебни лагери, екскурзии и формати на учене извън класната стая, съгласно Правилника за устройството и дейността на училището; учебници по чужди езици; такса арт материали се определя в началото на учебната година, като родителите са освободени от ангажимента да осигуряват пособия като бои, четки, картони, ножици и т.н.

Гимназия

Срокове Такса обучение Такса обучение
при одобрен проект за
държавно финансиране
на дейности
Такса
транспорт
При заплащане наведнъж до 25.02.2022 г. 2992 € 2693 € 610 €
При заплащане на 2 вноски / първа вноска до 25.02.2022 г., втора вноска до 30.11.2022 г. / 2 x 1 571 € 2 x 1 413 € 610 €
При заплащане наведнъж до 09.07.2022 г. 3150 € 2835 € 610 €
➢ при заплащане на 2 вноски /първа вноска до 09.07.2022 г., втора вноска до 30.11.2022 г. / 2 x 1 654 € 2 x 1 489 € 610 €

Последвайте линка по-долу, за да се информирате за финансовите условия за обучение в ЧСУ „Рьорих”

Държавно финансиране

Последвайте линка по-долу и използвайте индивидуалните си данни за достъп до Училищния бюлетин /за семействата на настоящите ученици на ЧСУ „Рьорих”/.

Всяко семейство и родител има възможност да участва активно в проектите за  засилване на общностното начало в училище. Активността на родителите ни носи радост и ни зарежда с енергия. Разбирателството и единодействието на училищния екип и родителите са условие за успехите на децата и училището и удовлетвореността на всички. Комуникацията не е едностранен процес в училище, иницииран единствено от училищното ръководство и училищния екип. Отговорност за постигането на добра комуникация носят всички заинтересовани страни. Училището държи на навременност, откритост, коректност и различни гледни точки. 

Благодарим на всички родители, които проявяват заинтересованост и подкрепа, както и на онези, които предстои да го направят.

Как можете да бъдете активни и подкрепящи?

 • Като кандидатствате за преподавател на училищен избираем предмет и изпратите кратко резюме на своята идея;
 • Като присъствате и участвате на училищните събития;
 • Като градите доверие във всяко общуване с училището;
 • Като ни пишете със свои идеи за подобрения, с конструктивна информация и предложения или с възхищение за това, което сме постигнали ;
 • Като следите комуникационните канали на училището и Училищния бюлетин и поддържате контакт с класния ръководител и общността на класа;
 • Като ни помагате да разширим партньорската мрежа на училището;
 • Като ни пишете за проектни възможности, на които сте попаднали;
 • Като разказвате за нас и ни помагате да разширим достъпа до училище „Рьорих” и да растем!

Виртуалният ни офис дава възможност на семействата, на нашите партньори и на всички заинтересовани да се срещнат с представители на нашия екип и да обсъдят въпроси и теми, които ги интересуват. Срещата се организира след предварителна заявка и се провежда през електронната платформа G-Meet.

Заявете среща

Your Content Goes Here

Свържете се с нас

Не се колебайте да ни пишете, ако имате идеи, коментари и въпроси

  Родители споделят

  Соня Бърдарова

  родител на две деца, ученици на Училище „Рьорих”

  Сещате ли се как изглежда човек, когато е влюбен? Когато е обзет от страст? Очите му горят, жестикулира постоянно, а думите му са несвързани, защото се опитват да изразят галопиращи емоции, за които умът и тялото са тесни.  Така се чувствам аз, когато трябва да говоря и пиша за училище „Рьорих”.  А сега ще се опитам да вкарам емоцията си във фунията на мислите и думите и да ви предам какво я предизвиква.

  Преди повече от 8 години надникнахме случайно  ТАМ – китен, зелен двор, скрит от хорски шум от голяма дървена порта, изпълнен с аромат на трепет, щастие и смях и вдишахме магия, която знам, че носим и до днес Даря, Марти, Иво и аз. Тогава истински ме впечатлиха атмосферата,  усмивките и топлината и ясната визия на мис Радка за това какво се случва в училището и какво не, какво можем да очакваме и какво не. Казах си, там знаят как да се погрижат за децата ми. А от тогава…ех, от тогава…всяка година и по много пъти съм се удивявала и съм  благодарила  на всички тях (екипът на училището)  заедно и поотделно за личния пример, енергията, хъса, търпението, любовта, упоритостта и креативността, строгостта и подкрепата, които позволиха на децата ми да разширят толкова много личните си хоризонти за тези години.

  Казват, че миналото до такава степен е пречупено през призмата на субективизма, че може да си е направо измислица. За това ще се опитам в няколко реда да събера рационалните причини да съм така влюбена в това място. Често ми се случва да говоря с родители за училище Рьорих и често чувам: „Моите деца са малки, защо да давам толкова пари да ги учат да пишат ченгели, ще инвестирам в децата, като им дойде акъла в главата, като поотраснат“. Аз  пък смятам, че най-важното време да се инвестира в децата е, когато те се формират. Формира се ценностната им система, нагласата към живота, отношението към ученето дори. И ако те са правилно заложени, „като поотраснат“ наистина ще има смисъл да продължим да инвестираме в тях. То е като да си мислиш, че можеш да построиш къща от покрива надолу.

  Има много теории в педагогиката, консервативни, алтернативни. В „Рьорих” аз виждам това, което при виното се нарича „купаж“ – свободно сливане на цветове и аромати, уникално и неповторимо, магията на „Рьорих”. Основната съставка в този „купаж“ е любовта към детето и зачитането, признаването, провокирането и разгръщането на неговата личност, чрез творчеството. И като казвам творчество, нямам предвид часовете по пиано и китара или часовете по рисуване, които отново цялото семейство обожаваме. Творчеството е метод на преподаване и обучение във всеки час, по всеки предмет.

  Плюсовете на тази магия са очевидни. Конвенционалната форма на обучение в България е тежка, мудна, остаряла. Промените са бавни, често се допускат грешки. Грешки, които са се отразили на нас и се отразяват на нашите деца. Алтернативните методи на обучение и образование могат да бъдат доста крайни, например като училища последователи на Монтесори, Валдорфски училища и т.н. Те са практически несъвместими с образователната ни, а често пъти и социална система. В „Рьорих” децата имат сигурността и спокойствието, усещането за дом, любовта и зачитането на преподавателите. Имат и свободата и предизвикателството да се развиват с тяхното собствено темпо, по тяхната собствена логика и в същото време да дават високи резултати на външните оценки на МОН, кандидатски изпити след 7-ми клас и кандидат-студентски изпити в България и чужбина.

  И за последно, нещо, което мис Радка ми каза тогава, когато се видяхме за първи път и аз никога няма да забравя. Най-общо има два начина да научиш някого на нещо. Единият да му преподаваш. Говориш, изпитваш, оценяваш и отново оценяваш, отсяваш добрите, говориш, изпитваш, оценяваш. Децата ще обръгнат, ще свикнат, ще се калят. Ще станат борбени и пробивни и когато пораснат ще говорят, изпитват и оценяват хората около себе си. Другият – да взаимодействаш. Да чуваш, слушаш, провокираш, стимулираш, откриваш, разширяваш. В основата на този начин стои една едничка думичка, която аз бих искала да споделя с вас, когато говоря за „Рьорих” и тя е ЛЮБОВ.

  Рени Милева

  Майка на Александър Милев

  Споделено от една майка

  Пролетта на 2004г. Посетих изложение на училища за средно образование. Обикалях щанд  след щанд, объркана и затруднена. Почти тръгвайки си, усмихната дама ме покани да погледна и нейния щанд – училище „Рьорих“. За няколко минути чух много неща, а за подробностите получих брошура. Прибрах се доволна и сигурна, че съм намерила точното училище. Вкъщи обсъдихме брошурата, оценихме многото плюсове, не по-малкото неизвестности, но все пак решихме – това е училището за нашия син. Последва телефонен разговор с директор, записване, провеждане на предварителни изпити, резултати и петнадесети септември – вълнения, въпроси, очаквания. Но всичко по реда си. Едно по едно нещата се подредиха. Годините, които изглеждаха много – пет на брой, започнаха да се стопяват. В същото време синът ми се променяше: израстваше, развиваше качества и се подготвяше като един добре подготвен, ерудиран младеж. С голямо удоволствие аз, майката, ходех на родителски срещи. Истинското удовлетворение, обаче, дойде с абитуриентския бал, когато преподавателите споделиха какъв прекрасен син имаме и задоволството, че е бил техен ученик. Няма да забравя онзи ден, всички поздравления, както и отношението към сина ми на всички преподаватели в годините и най-вече, че очакванията ми за добро обучение, отношения и всичко останало се оправдаха.

  Надя Костова
  Майка на Франциска Димитрова

  Да опазят вродената мъдрост на децата, докато им дават необходимите за живота знания – това го могат малцина. Нужно е познаване на фините детски души. А когато се прави с любов, детските души издават звуци. За който може да чуе тези звуци – това е повече от музика.
  Ако отидете в училище “Рьорих” и се вслушате, ще чуете тази мелодия.

  С благодарност и симпатия, 

  Надя Костова

  Василена Доткова, 

  майка на Георги и Анастасия

  Училището, което расте заедно с децата

  За семейството ни качеството на отношенията между хората, независимо от възрастта им, беше решаващата причина да изберем „Рьорих“. Уютната среда, в която всеки, от директора до готвача и портиера, знае имената на децата и по нещо за характера им, успокои един от най-големите ни страхове при тръгването на училище. Страха, който всеки родител на първокласник сигурно изпитва – че училището може да се окаже джунгла от стотици деца, които анонимността на училищния двор подтиква към вандализъм и агресия срещу по-слабия.

  Едно подушване на въздуха на „Рьорих“ беше достатъчно, за да усетим, че тук не лъха на джунгла, а на дом с камина, играчки за малките, усмихнати възрастни и грижовни каки и батковци. Всъщност децата ни сами избраха училището, като не пожелаха да си тръгнат след първото лятно посещение и категорично заявиха, че това е тяхното място.

  Да си ученик не винаги е лесно и така трябва да бъде – научаваш се да се справяш с предизвикателства, да градиш отношения и да разрешаваш конфликти. Благодарни сме на възрастните в „Рьорих“ не само за изслушването и подкрепата – както например когато Георги се бореше със страха си от плуването и в други негови изпитания – но и за готовността им да растат заедно с него и да се учат от опита, трудностите и успехите на всяко дете.

  Цялото ни семейство пожелава на училище „Рьорих“ да продължи да расте именно по този начин. А също и да запази индивидуалността си, младия дух, диалогичността и топлината си, за да бъде пак нашето си училище, когато се върнем в България. Ще имаме много неща да си разказваме.