Учители

Сашо
Александър Заралиев
Учител по история
Ася
Ася Джатова
Администратор и учител по руски език
Вяра
Вяра Николова
Учител по български език и литература
Ваня
Ваня Дюлгерова
Учител по испански език
Ваня
Ваня Тончева
Офис мениджър
Елица
Елица Григорова
Логопед
Евелина
Евелина Кръстева
Преподава английски език и музика
Елица
Елица Парикян
Преподава география
Евдокия
Евдокия Раева
Преподава физическо възпитание и спорт
Златина
Златина Димитрова
Преподава музика
Катя
Катя Кръстанова
Преподава физика
Мариана
Мариана Трайкова
Логопед и специален педагог
Нина
Нина Стаматова
Преподава български език
Пепи
Пепи Владимирова
Преподава танци
Слав
Слав Петков
Преподава английски език
Симеон
Симеон Радев
Преподава математика и информационни технологии
Теодора Тръндева
Преподава английски език
Яна
Яна Кадреева
Преподава философия и гражданско образование
Юлия
Юлиана Георгиева
Преподава изобразително изкуство
Ценка
Ценка Кучева
Преподава български език