Александър Заралиев

Образование и квалификации

  • Магистър -История към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
  • Хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, спецкурс ”Балтика през ХІ–ХІV в”
  • Специлизация в Лайпциг – дисертация по Средновековна история

В училище „Рьорих“ преподава по история и цивилизация”, „човекът и обществото” и избираемия модул „фолклор, мит и религия 0т 2019 г.

Какво се стремя да науча децата?

Това, на което искам да науча децата, е да са базисно „грамотни” в науките, които им преподавам, защото историята е една палитра от много науки: политическа история, културология, етнология, лингвистика, география, езикознание, митология, религия, изкуствознание, литература, икономика, социология и много други науки.

Какво обичам да правя?

Като страсти или хобита бих казал, че съм любител планинар, етномузиколог и реенактор (специалист по исторически възстановки), доколкото има време!

Пожелавам на училище “Рьорих” много професионални успехи!