Елица

Елица Григорова

На какво се стремя да науча децата?

Вярва, че мотивацията и постиженията на учениците зависи от вярата на учителя във възможностите им. Стреми се децата да се чувстват уверени, да ги изслушва и окуражава и да създаде условия, при които те усвояват нови умения. Всяко дете има потенциал, който може да бъде разкрит и подкрепен. Отчита ролята на семейната среда като ключово звено в развитието на индивидуалните потребности на ученика и диалога между ученици, родители и учители. Всяко дете носи в себе си желание за изява и притежава уникални заложби.

Какво обичам да правя?

Страстите ми са четенето, историята и туризма, както и възможността да съм в помощ на възможно повече деца.

Пожелавам на училище „Рьорих“ много професионални успехи!