Златина

Златина Димитрова

Какво се стремя да науча децата?

Чрез основния закон- любовта и чрез играта, уроците по пиано минават неусетно, забавно, без натоварване и с голямо желание за научаване. Уроците по пиано се провеждат в уютна естетически издържана и спокойна среда. По стените задължително стоят известни шедьоври на художественото изкуство и музикално-дидактични табла, целящи развиване на периферните перцепции. А играта като основна дейност канализира инфантилизацията на децата към преподавателя за по-благоприятно усвояване на материята и за по-голяма лекота на усвояване. Музицирането с инструмент развива умствената дейност, логичното мислене, последователността, упоритостта, развива качества за работа, развива двигателната мускулатура, създава навици за дълбока концентрация с целенасочена работа, развива естетическите идеали, съдейства за психорелаксацията и дава възможност за емоционално изразяване.

Какво обичам да правя?

Обичам музиката и всичко свързано с нея.

Пожелавам на училище „Рьорих“ много професионални успехи и много музика!