Мариана

Мариана Трайкова

Какво се стремя да науча децата?

Вярвам, че знанието е пътят към успеха и ако се изгради желанието у децата да научават нови неща, те ще могат да намират смисъла от това да знаят и да могат.

Какво обичам да правя?

Обичам да се забавлявам като малко дете, любителка съм на конната езда, народните танци и ръчния труд.

Пожелавам на училище „Рьорих“ много светли моменти и професионални успехи!